Využijte ve své práci efektivně svou emoční inteligenci (EQ)

I když vlastnosti, jako je inteligence, vytrvalost a sebekázeň, jsou klíčem k tomu, abyste se ve své kariéře posouvali a byli úspěšní, emoční inteligence (EQ) je často neprávem přehlížena. Téměř každý z nás již slyšel o inteligenčním kvocient, IQ je to, co se používá k měření schopnosti člověka uvažovat, a často to souvisí s tím, jak inteligentní člověk je vnímán.

EQ, na druhé straně označuje schopnost člověka pozitivně rozpoznávat, používat, chápat a zvládat své emoce.

Lidé, kteří projevují emoční inteligenci, se mohou zdát klidní pod tlakem a mohou pochopit pocity jiných lidí.

Když myslíte na někoho s vysokým EQ, může to být ten přítel nebo spolupracovník, který vypadá, že se vcítí do ostatních lidí bez námahy a během stresových situací udržuje své vlastní emoce na uzdě, zkrátka „nefňuká“ při každé stresové situaci.

Jací jsou lidé s vysokou emoční inteligencí?

Osobnost každého člověka je jiná, bez ohledu na jeho EQ a IQ.

Člověku s vysokým EQ může ostatním připadat přístupnější a empatičtější. Mohou působit klidně a sebejistě ve stresových nebo emocionálních vypjatých situacích. Mohou mít také snahu se zlepšovat a vzdělávat se.

Lidé s vyššími EQ si vyslechnou úhel pohledu člověka, zpracovat jej a přemýšlet, než zareagují.

Výhody emoční inteligence na pracovišti

Na některých pracovištích je obvyklé provádět testy osobnosti zaměstnanců, které jim pomohou určit, pro jaké role by se mohli nejlépe hodit. Testy osobnosti ale neměří EQ.

Znalost emoční inteligence zaměstnanců může organizacím do určité míry pomoci porozumět tomu, jak by zaměstnanec mohl zvládat své emoce a stres, a také komunikovat se spolupracovníky a klienty.

Emoční inteligence člověka může poskytnout pohled do toho, jaké úkoly a povinnosti v práci jsou pro něj vhodné.

Osoba s vysokým EQ na pracovišti může například:

  • porozumět spolupracovníkům, vcítit se do nich a vědět, jak s nimi nejlépe komunikovat
  • vědět, jak se přizpůsobit, tak, aby dodržovaly termíny
  • přijímat dobře kritiku a zlepšovat se na základě zpětné vazby
  • být otevřený provádění úprav a zlepšování celkového pracoviště

Emoční inteligence a vedení

Existuje mnoho pozitivních vlastností, které lze přičíst efektivnímu vedení, například jasná komunikace a důvěra. Vysoké EQ může být prospěšné i ve vedoucích rolích, zejména při práci s ostatními nebo v týmech.

Pro vedoucí a manažery může být EQ zásadní pro:

  • porozumění a komunikaci se spolupracovníky
  • motivace zaměstnanců a spoluhráčů
  • zajistit, aby spolupracovníci a zaměstnanci byli do práce zapojeni a měli o ni zájem

Zdroj: psychcentral.com

Autor: Petra Hornová
zavřít reklamu