Proč může být zablokování někoho na sociálních sítích to nejlepší, co pro sebe můžete udělat?

Ve světě, který chce, abychom byli všichni neustále propojeni a připraveni se stýkat, i když jen virtuálně, může někdy být odpojení a stanovení hranic mezi námi a ostatními tím nejlepší, co můžeme udělat pro své duševní zdraví. Komunikace prostřednictvím moderních prostředků, je totiž nejen pohodlná a snadná, ale někdy též škodlivá. A právě tehdy je „blokace“ nejen vhodná, ale i nutná. Zablokování představuje virtuální hranici, jež stojí mezi námi a ostatními lidmi jako jakási „zátka“.

Jaký je důvod pro „zablokování někoho“?

Rozhodnutí, že někoho zablokujete, má své reálné důvody. Jedním z nejčastějších je snaha distancovat se od potenciálních problémů nebo konfliktů, které by mohly nastat, pokud tak neučiníme, a chránit se tak před situacemi, které považujeme za „nebezpečné“.

Toto gesto není jen pouhým kliknutím na klávesnici, zahrnuje v sobě i další významy – od sebeobrany až po zablokování dotěrnosti, od projevu hněvu vůči osobě, kterou se člověk rozhodl zablokovat, nebo záměru na ni zapomenout až po strach z druhé osoby. Výjimkou není ani touha uvalit na osobu na druhé straně virtuálního světa trest.

Kdy je zablokování někoho známkou nezralosti?

Existuje však také možnost, že chtít někoho zablokovat je určitou známkou nezralosti osoby, která chce tento prostředek použít. A to v případě, kdy dotyčná osoba projevuje neschopnost vypořádat se s vlastními emocionálními potížemi nebo konflikty a raději blokuje druhé, než aby vědomě řešila své vlastní problémy.

Proto je důležité pochopit důvody, proč přerušujeme kontakt s druhou osobou, a analyzovat svou motivaci. Pokud pramení z našich nedostatků, je tím nejlepším, co můžeme udělat, využít tento „budíček“ k řešení vlastních problémů.

Mobilní telefon s ikonami.
zdroj: unsplash.com

Kdy je vhodné zablokovat někoho, koho máte „na očích“?

Jak jsme již uvedli výše, akt zablokování někoho vychází z celé řady různých motivací a důvodů. Pokud je jejich cílem poskytnout určitou ochranu blokující osobě, pak je dobré tak učinit.

Ve skutečnosti je to více než oprávněná motivace, když má člověk pocit, že virtuální vztah, který prožívá, není zcela zdravý a transparentní. Stejně jako tehdy, pokud ti, kdo s námi komunikují, tak činí nevhodnými výrazy a způsoby, které nás zraňují nebo urážejí.

Pravdou je, že jestli mají sociální sítě nějakou špatnou vlastnost, pak je to právě možnost říkat komukoli cokoli – okamžitě a viditelně, bez filtrů a bez souhlasu příjemce. Proto může být možnost někoho zablokovat velmi důležitá pro duševní pohodu člověka. Je to čin, který nám umožňuje žít náš skutečný i virtuální život klidněji a beze strachu.

Zdroj: symptomsofliving.com, psychreg.org

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu