Zrada přítele může být horší než zrada partnera

Kdo najde přítele, najde poklad, říká se. Možná, že bychom s tím i souhlasili, kdyby se poměrně často nestávalo, že právě přátelé nám způsobí největší bolest. Jedním z nejbolestivějších příkladů je zrada. Zrada nás samozřejmě zraní vždy, ale když se jí dopustí tak důvěryhodná osoba, jako je přítel, mnoha z nás to doslova zlomí srdce.

Přátelství a jeho nedotknutelnost

Přátelé jsou osoby, kterým svěřujeme své pocity i pochybnosti, osoby, se kterými se dělíme o naše radosti i starosti. Přátelské vztahy se pěstují v průběhu času, jak rosteme, krok za krokem, rok za rokem. Jsou založeny na vzájemné důvěře a víře, že se za nic na světě bez sebe neobejdete.

Navzdory těmto předpokladům je však nesporné, že se občas něco pokazí, a člověk se tak ocitne v nepříjemné situaci, kdy ho přítel zradí. A bez ohledu na to, o jaký druh zrady se jedná, když se to stane, cítíte se špatně a potřebujete si zahojit rány. Jak se ale přes zradu přítele přenést a případně vztah obnovit?

Proč je zrada přítele tak závažná?

Nejprve je třeba zdůraznit, že utrpět zradu v přátelství je něco, co je pro většinu lidí téměř neodpustitelný a nepředstavitelný čin. Přátelství je „volba“, díky níž vztah postupem času roste. Jde o „pakt“ důvěry, loajality, respektu, vzájemné ochrany, podpory a naslouchání. Když je člověk přítelem zrazen, bez ohledu na příčinu, je tento pakt porušen a s ním i vše, co je jeho součástí. Kromě bolesti zrada přítele vyvolá též hluboké zklamání.

Natržené papírové srdce.
zdroj: unsplash.com

Když nás zradí přítel, vstoupí do hry nejen bolest, ale též celá řada negativních emocí, které nám často „zamlžují mysl a uzavírají srdce“. Jednou z emocí, kterou pociťujeme nejvíce, je hněv.

Jak zradu přítele překonat?

V první řadě bychom se měli snažit naslouchat tomu, koho máme před sebou. Měli bychom se pokusit odložit hněv a zklamání a vyslechnout důvody, které přítele ke zradě vedly. Jeho motivace a záměry, které mohly být dobré, ale jejichž průběh byl všelijaký, jen ne pozitivní, si zaslouží být poznány. To vše nám pomůže lépe posoudit celou situaci a především to, o jaký druh zrady se jedná. Byla zrada úmyslná nebo šlo spíše o nedorozumění?

Jakkoli se chceme uzavřít a zpřetrhat vazby s těmi, kdo nám ublížili, je vždy dobré nechat si „pootevřené dveře“. Koneckonců jsme si na začátku řekli, jak důležité je přátelství. A rozhodně stojí za to dát příteli druhou šanci nebo alespoň možnost pochopit své chyby a pokusit se je napravit. A to, ačkoli je to těžké, je jen ve vašich rukou.

Jakmile pochopíte motivaci přítele, je dobré se na věc podívat s nadhledem. Jak? Tím, že přehodnotíte, co se stalo, pokud daná zrada není tak vážná, aby zničila celé přátelství. Je nutné posuzovat každý případ zvlášť, naslouchat a zároveň vyjadřovat své pocity, aniž byste se snažili předstírat, že se nic nestalo

Zdroj: positivepsychology.com, guidapsicologi.it

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu