Zpětná vazba od jiných lidí vám nepomůže pracovat lépe

Jsme zvyklí si myslet, že získávání zpětné vazby nám pomůže růst. Vědci z Harvardu však zjistili, že to není nejlepší strategie. Provedli několik experimentů, které ukázaly překvapivé výsledky: místo zpětné vazby je mnohem užitečnější požádat o radu.

Zpětná vazba je často příliš vágní

Zpětná vazba, kterou dostáváme, je často příliš nejasná a nezvýrazňuje, v čem můžeme zlepšit. Podle výzkumu může vágní zpětná vazba bránit ženám v rozvoji jejich kariéry. Muži obvykle dostávají konkrétní pokyny, zatímco u žen je menší pravděpodobnost, že získají podrobnou zpětnou vazbu. Další studie ukazuje, že studenti menšin dostávají méně kritickou zpětnou vazbu od hodnotitelů, protože nechtějí působit předpojatě.

Zpětná vazba je obvykle ve formě chvály

Když požádáte lidi o poskytnutí zpětné vazby, obvykle mají sklon chválit. Experiment ukázal, že když byli studenti na konci roku požádáni o zhodnocení kurzu, měli často všeobecné pochvalné poznámky jako: „Obsah a styl výuky této fakulty byly velmi dobré.“ Zpětná vazba poskytnutá ženám obvykle zdůrazňuje, že obecně dělají dobrou práci.

Zpětná vazba je často spojena s hodnocením

Poskytování zpětné vazby často spojujeme s hodnocením. Stává se to proto, že ve škole obvykle dostáváme zpětnou vazbu se známkami. Když vyrosteme a začneme budovat kariéru, dostáváme zpětnou vazbu ve formě hodnocení výkonu. Když jsou tedy lidé požádáni o poskytnutí zpětné vazby, myslí spíše na to, jak si ostatní v minulosti vedli, než na možné budoucí akce.

Poradenství se zaměřuje na to, co lze udělat

Když jsou požádáni o radu, lidé se obvykle méně zaměřují na hodnocení a více na to, co lze udělat v budoucnu. Minulost nemůžete změnit, ale vaše budoucnost závisí na akcích, které právě teď podniknete. Studie ukazují, že lidé, kteří poskytují rady, se více zaměřují na příležitosti, které můžete zlepšit.

Poradenství vám poskytne podrobné vysvětlení

Když jsou lidé požádáni o radu místo zpětné vazby, obvykle poskytnou více podrobností o tom, co je třeba zlepšit. Například stejný experiment se studenty, kteří byli požádáni o zhodnocení kurzu, ukázal, že výsledkem žádosti o radu bylo podrobné vysvětlení toho, co fungovalo a co ne.

Autor: Petra Hornová
zavřít reklamu