Znuděné děti: Kdy jejich nudu vítat a kdy si dělat starosti?

Letní prázdniny jsou dobou, kdy má většina dětí a dospívajících více volného času než obvykle. To, co se na jednu stranu jeví jako skvělá věc, se ale někdy může snadno přeměnit v něco zcela jiného – v nudu. Dnešní děti totiž často vyžadují neustálou zábavu a podněty. Když se jim jich nedostává, začnou se velmi rychle nudit.

Pozitiva nudy aneb proč je dobré se někdy nudit

I když se to mnoha rodičům na první pohled nezdá, nuda nemusí být nutně problém. Naopak může být pro dítě nebo dospívajícího jedinečnou příležitostí k objevení svých zájmů a schopností. Jaké kladné stránky s sebou nuda přináší?

 • Katalyzátor sebepoznání – pokud vaše dítě tráví veškerý čas naplánovanými činnostmi a nikdy nemá čas se nudit, nikdy neobjeví, co chce dělat, co se chce naučit nebo v čem se chce zlepšit.
 • Podnět k samostatnosti – pouze tehdy, když má vaše dítě dostatek neplánovaného času, může objevit, co skutečně chce dělat, a aktivně se do toho zapojit s vědomím, že je to jeho věc.
 • Podnět ke kreativnímu řešení problémů – nudící se dítě nebo dospívající je motivováno přemýšlet o možnostech a pracovat na kreativních řešeních.
 • Prostředek pro zkoumání a vynalézání – tvořivost, zkoumání a vynalézání jsou založeny na zájmu, předchozím učení a představivosti v kontextu, který obsahuje dostatek času bez povinností a dalších rušivých vlivů.
 • Podpora spolupráce – když jsou děti osvobozeny od struktur a rozvrhů vnucených dospělými, mohou spolupracovat při vymýšlení her a dalších činností, při kterých se nenásilně učí interakci.
 • Prostředek pro rozvoj důležitých dovedností – nuda může mladého člověka naučit všímavosti, toleranci i soběstačnosti. Tím mu pomáhá osvojit si dovednosti, které vedou k odolnosti.
 • Obnovení rovnováhy – nedávný výzkum mozku ukazuje, že dostatek času, kdy není nic naplánováno, může pomoci obnovit rovnováhu člověka a umožnit mu „nabrat dech“ po stránce kognitivní, sociální i fyzické.
 • Podpora tvůrčí produktivity – podněcováním dítěte k hledání a zkoumání jeho zájmů zvyšuje nuda pravděpodobnost, že se u něj rozvine smysl pro detail, motivace, vytrvalost a angažovanost, které jsou předpokladem tvůrčí produktivity.
 • Klíč k dlouhodobému úspěchu – úspěšní umělci, vědci, podnikatelé a další osobnosti často popisují své dětství jako plné nudy. Díky tomu ale objevili, co je baví, a našli a rozvinuli vášně, které se nakonec staly jejich úspěchem.
Znuděný chlapec venku.
zdroj: unsplash.com

Negativa nudy aneb proč je v některých případech nutné nudu nepodcenit

Nuda s sebou ale samozřejmě může přinášet i určité potíže. Pokud je nuda u dítěte nebo dospívajícího chronická, může být maskou pro jiné problémy, které je třeba řešit.

 • Nedostatek výzev a nízká očekávání – nejjednodušší příčinou nudy u dětí a také příčinou, kterou lze nejsnáze vyřešit, jsou trvale nízká očekávání a výzvy. Řešením je najít lepší soulad mezi úrovní schopností dítěte a tím, co se po něm chce.
 • Přílišné nároky – pokud dítě nebo dospívající těžko zvládá to, co se od něj očekává, ať už ve škole, doma nebo jinde, může svou frustraci a pocit porážky popisovat jako nudu. Řešení je podobné jako u problému příliš nízkých očekávání, najděte lepší soulad mezi úrovní schopností dítěte a jeho výzvami a očekáváními.
 • Manipulace – rodiče, kteří se cítí zodpovědní za naplnění dne svého dítěte naplánovanými aktivitami, považují projevy nudy za výzvu k akci. Jejich dítě se pak ale často naučí tvářit znuděně, kdykoli něco chce. Řešením je vzdát se pocitu zodpovědnosti za zábavu svého dítěte. To se ale samozřejmě mnohem snáze řekne, než udělá.
 • Deprese, bezmoc, smutek, ztráta, hněv – někdy se za nudou dítěte skrývají hlubší emocionální problémy, které vyžadují víc než jen úpravu studijních úkolů nebo nové výchovné strategie. Dobrým výchozím bodem je položit si několik otázek. Zdá se vám vaše dítě šťastné a zapojené do aktivit? Má alespoň jednoho dobrého kamaráda, se kterým rádo tráví čas? Spí a jí dobře? Vítá nové nápady a možnosti? Je celkově ochotné spolupracovat a pozitivně naladěné? Pokud je odpověď na většinu těchto otázek záporná nebo si nejste jisti odpověďmi, možná budete potřebovat pomoc, abyste se dostali k jádru problému. To může znamenat i to, že se s dítětem zapojíte do rodinné terapie.

Co z toho všeho vyplývá?

Když vaše dítě nebo dospívající vypadá, že se nudí, nebo říká, že se nudí, věnujte mu pozornost. Pomozte mu vyřešit problém, pokud nějaký existuje, ale nemějte pocit, že je vaším úkolem potomka zabavit.

Mít dostatek času na nicnedělání, aby přišly na to, co chtějí dělat, je u dětí nezbytnou součástí sebepoznání, samostatnosti, odolnosti a tvůrčího naplnění. 

Zdroj: apa.org, ncbi.nlm.nih.gov, psicoadvisor.com

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu