Víte, jak poznat psychopata a co se stane, když se „zamiluje“?

Asi 1% populace může být podle studie psychopatická. Lidé, kteří jsou považováni za psychopaty, bojují s vyjadřováním různých druhů emocí, zejména empatie, smutku a strachu. Psychologové se však domnívají, že se mohou zamilovat jako my ostatní, ale způsoby, jak vyjadřují své pocity a komunikují ve svých vztazích, jsou zcela odlišné.

Psychopati mohou být schopni milovat jiného člověka

Psychologové tvrdí, že existují různé úrovně psychopatie. Pokud osoba nevykazuje závažné známky psychopatie, je pravděpodobné, že se dokáže zamilovat. Psychopati se také mohou cítit osaměle a mít touhu být milováni. Je však pro ně obtížné vytvořit si zdravý vztah kvůli nedostatku citové vazby a neschopnosti otevřít se jiné osobě.

Jejich vztahy jsou založeny na jiných než tradičních důvodech

Vzhledem k tomu, že psychopati zápasí s budováním silných emocionálních vazeb a vytvářením intimity ve vztahu, je pravděpodobnější, že  vstoupí do vztahů, které jsou založeny na společných přesvědčeních a postojích ke světu. Ale jejich partner by měl být opatrný: psychopati jsou extrémně sobečtí a obvykle se snaží se svým partnerem manipulovat.

Psychopati mohou toužit po blízkých vztazích, ale jen zřídka jsou schopni je utvořit

Psychopati obvykle vyjadřují takzvaný vyhýbavý styl připoutání. Je pravděpodobné, že selžou, když se pokusí vytvořit citové pouto s ostatními lidmi kvůli jejich neschopnosti projevovat empatii a citovou vazbu. Psychopati se nemohou spoléhat na jiné lidi a často se je snaží využít pro svůj vlastní prospěch.

Psychopati nemohou poskytovat emoční podporu svému partnerovi

Psychologové se domnívají, že psychopati většinou nepociťují strach. A protože sami tyto emoce nikdy nepocítili, bojují s projevem empatie a porozuměním pocitům ostatních lidí.

Starosti o druhé lidi a empatie se učí v průběhu svého života. Není pro ně přirozená.

foto: pixabay

Psychopati preferují krátkodobé vztahy

Psychopati se řídí „strategií rychlého života:“ upřednostňují vytváření krátkodobých vztahů bez silné citové vazby. Zřídka mají zájem vynaložit dostatečné úsilí na vytvoření dlouhodobých vztahů, které mohou potenciálně vést k manželství. Psychopati dávají sebe na první místo, což jim ztěžuje hledání vhodného partnera.

Psychopati moc dobře vědí, jak manipulovat se svým partnerem

Psychopati mohou snadno číst ostatní lidi a porozumět jejich záměrům. Vědí, jak být okouzlující a cítit se sebevědomě v každé situaci, což z nich dělá perfektní manipulátory. Je pozoruhodné, že při tom necítí žádnou vinu: psychopati jsou zaměřeni na sebe a nezajímá je, jaké úzkosti mohou jejich činy způsobit jiným lidem.

Autorský text

Autor: Zuzana Žáková
zavřít reklamu