Protiklady se přitahují či vrána k vráně sedá? Proč se stále zamilováváme do stejných typů partnerů?

Přemýšleli jste někdy o tom, proč někteří z nás hledají jen silné a dominantní partnery, zatímco jiní dávají přednost někomu „poddajnějšímu“? Nebo proč existují ženy, které vždy přitahují jen „hezcí a zlobiví“ muži? Existuje mnoho důvodů, proč máme tendenci zamilovávat se do lidí, kteří jsou si podobní. Neměli byste se proto divit tomu, když i vy nakonec vždy skončíte v utěšující náruči jedinců, kteří mají více než jednu společnou vlastnost.

Na náhodu ani prokletí to nesvádějte

Není to samozřejmě absolutní dogma, ale na druhou stranu je nepopiratelné, že mnozí z nás měli či mají alespoň dva či tři partnery, kteří si byli či jsou v mnohém podobní. Je pravda, že může jít o náhodu, ale častěji se za tímto „opakováním“ vzorců skrývají jiné důvody. Které?

Na vkusu záleží

Na jednu stranu je to zcela jistě do značné míry otázka vkusu. Stejně jako máme slabost pro určitá jídla, barvy či oblečení, je velmi pravděpodobné, že máme slabost i pro určité typy lidí. Je normální, že s některými lidmi cítíme větší spřízněnost a soulad, zatímco jiné odmítáme.

Že jste o tom nikdy nepřemýšleli? Tento sklon není vždy zjevný a vědomý. Často působí na hlubší, či dokonce skryté úrovni, a proto nemusí být zřejmý. Zkuste se sami sebe zeptat, jaké vlastnosti a rysy na člověku obdivujete, v jaké hodnoty věříte a nikdy byste se jich nezřekli, s jakými lidmi si nejlépe rozumíte či jaké nedostatky nemůžete vystát. Váš partner pravděpodobně do značné míry vlastnostmi, které považujete za důležité, disponuje.

Část odpovědnosti leží na rodičích

Kromě vkusu je velmi důležitý i vztahový model, který jste si vybudovali v dětství. Všichni si v prvních letech života vytváříme základy, které budeme jednou v dospělosti do značné míry aplikovat. Je to otisk, který má velký dopad. Důležité je především to, jaký postoj k nám, k sobě navzájem i k ostatním lidem zaujímali naši rodiče, jaký nám dávali příklad.

Například ti, kteří měli láskyplnou, vstřícnou a milující matku a otce, budou mít tendenci zamilovat se do někoho spolehlivého, s kým si mohou vybudovat bezpečný, důvěrný a zralý vztah. Naopak lidé, kteří měli chladné, vyhýbavé a málomluvné rodiče, si budou hledat partnery, kteří si udržují odstup a mají neustálou potřebu uznání.

Pár se drží za ruce.
zdroj: pixabay.com

Podvědomě hledáme někoho, kdo je stejný jako my

Často se říká, že protiklady se přitahují, nicméně pravdivější je spíše „vrána k vráně sedá“. I když podobnosti nejsou vždy patrné od prvního setkání, mnoho lidí více či méně vědomě přitahují možní partneři, jejichž vlastnosti, aspirace, charakteristiky a životní styl se podobají těm jejich.

Je to snazší a pohodlné

Zamilovávat se do lidí, kteří jsou si podobní, je v neposlední řadě svým způsobem jednodušší a uklidňující. Je pravda, že pokaždé budeme jednat s jinými osobami, ale určitou dynamiku už budeme znát. Za naší tendencí volit stále stejné osobnosti je tedy také potřeba jistoty.

Pokračování v „investování“ do partnerů, kteří mají mnoho společných vlastností, nám umožňuje zůstat v komfortní zóně, v bezpečném přístavu, nemuset příliš přemýšlet i vynakládat mnoho energie. To nás však nezřídka vede k tomu, že opakujeme stejné chyby, a proto možná znovu skončíme v toxických a neúspěšných vztazích. 

Zdroj: psicoadvisor.com, vanityfair.it

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu