Psychologické triky, díky kterým si vás ostatní okamžitě oblíbí

Často je těžké přesně vysvětlit, proč nějakého člověka máme rádi, a jiného ne. Někdy se nám na druhém člověku líbí jeho vzhled, jindy jeho povaha, temperament, nebo je nám ve společnosti takového člověka prostě jen dobře. I vědci se už řadu let otázkou, proč někoho máme rádi, a jiného nikoli, zabývají. Znalost poznatků, na které přišli, nám může pomoci být ve společnosti oblíbenější. Což se vždy hodí, ne?

Kopírování a chameleonský efekt

Této strategii se říká zrcadlení a spočívá v nenápadném napodobování chování druhé osoby. Když s někým mluvíte, zkuste kopírovat řeč jeho těla, gesta a mimiku. Psychologové již několikrát prokázali existenci tak zvaného chameleonského efektu, ke kterému dochází, když lidé nevědomě napodobují chování toho druhého. Toto napodobování usnadňuje získávání sympatií.

Věnujte lidem svůj čas

Pokud chcete, aby vás ostatní měli rádi, vyplatí se s těmito osobami trávit více času. Podle efektu expozice mají lidé tendenci mít více rádi ty, které znají, stačí od vidění. Psychologické výzkumy to opět dokládají. V jednom experimentu se čtyři ženy vydávaly za univerzitní studentky. Každá z žen se v jedné třídě objevila různě často. Když následně psychologové ukázali studentům mužského pohlaví fotografie těchto čtyř žen, projevili muži větší náklonnost k těm ženám, které viděli ve třídě častěji, přestože s žádnou z nich nepřišli do bližšího osobního styku.

Pozor na to, co říkáte

Přídavná jména, která používáte k popisu ostatních lidí, si lidé spojí s vaší osobností. Tento jev se nazývá spontánní přenos vlastností. Tedy cokoli řeknete o druhých lidech, ovlivní to, jak ostatní lidé budou vidět vás. Pokud někoho jiného popíšete jako upřímného a laskavého, budou si lidé s těmito vlastnostmi spojovat i vás. Platí to ale též obráceně, pokud lidi za jejich zády neustále pomlouváte, začnou si lidé spojovat negativní vlastnosti i s vámi.

Projevujte pozitivní emoce a usmívejte se

„Emocionální nákaza“ popisuje to, co se děje, když jsou lidé silně ovlivněni náladami jiných lidí. Podle psychologů mohou lidé nevědomě vnímat emoce lidí kolem sebe. Je to pravděpodobně proto, že přirozeně napodobujeme pohyby a výrazy obličeje druhých, což v nás následně vyvolává podobné pocity, jako mají oni. Pokud tedy chcete, aby se ostatní cítili šťastní, když jsou ve vaší blízkosti, snažte se sdělovat pozitivní emoce. Jiná studie naznačila, že úsměv při prvním setkání pomáhá též zajistit, že si vás druhý člověk lépe zapamatuje.

Dívejte se na druhého člověka tak, jak chce být viděn

Lidé chtějí být vnímáni způsobem, který je v souladu s jejich vlastním přesvědčením o sobě samých. Tento jev popisuje teorie sebeověřování. Všichni hledáme potvrzení svých názorů, ať už pozitivních, nebo negativních. V rámci řady studií byli účastníci s pozitivním a negativním vnímáním sebe sama dotazováni, zda chtějí komunikovat s lidmi, kteří o nich mají pozitivní nebo negativní představu. Účastníci s pozitivním sebepojetím dávali přednost lidem, kteří o nich měli vysoké mínění, zatímco účastníci s negativním sebepojetím dávali přednost kritikům. To by mohlo být způsobeno tím, že lidé rádi komunikují s těmi, kteří poskytují zpětnou vazbu v souladu s jejich identitou. Pokud se přesvědčení lidí o nás shodují s našimi vlastními, naše vztahy s těmito lidmi jsou lepší, hladší. Je to pravděpodobně proto, že se cítíme pochopeni.

Zdroj: psychologytoday.com

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu