Proč je vyjednávání jednou z nejdůležitějších věcí pro partnerský život?

Vyjednávání je základem téměř všech našich sociálních interakcí, a to nejen v životě pracovním, ale i osobním. Bohužel mnoho z nás jeho důležitost často podceňuje, a to obzvláště pokud jde o partnerský život. Chcete, aby váš partnerský vztah vydržel? Pak se vyjednávání nevyhnete. Jinými slovy, vyjednávání je nedílnou součástí vztahu, a když nevede ke kompromisu, hrozí, že se pár rozpadne.

Vyjednávání v životě páru

Jak přesně probíhá vyjednávání v partnerském životě? Nejprve uveďme několik příkladů, které nám připraví půdu pod nohama. Předpokládejme, že on chce zůstat doma a zahrát si počítačovou hru, zatímco ona by šla ráda společně ven na skleničku.

Tento druh „vyjednávání“ na jednu stranu patří mezi nejčastější a také nejméně kritické, ale na stranu druhou by se neměl podceňovat. Cíl dvojice se zdá být odlišný, ale ve skutečnosti existuje kompromis, který by je oba „uspokojil“.

Účelem vyjednávání totiž není přesvědčit toho druhého, aby ustoupil, ale najít společnou střední cestu, která může uspokojit oba. V tomto velmi jednoduchém případě by to mohl být třeba společný aperitiv doma na terase, po kterém pak bude každý mít chvilku času jen pro sebe.

Je to samozřejmě jen jedno z mnoha řešení, které mají partneři k dispozici. Nicméně je třeba mít též na paměti, že mohou existovat určité „historické události a precedenty“, které mohou mít vliv na klidné řešení zdánlivě jednoduchého problému. Jinými slovy, i při tom nejjednodušším vyjednávání stačí velmi málo k tomu, aby se „něco zvrtlo“, a proto je nalezení vzájemně akceptovatelného řešení vždy tak trochu uměním.

Problémy při vyjednávání

Jak jsme si již vysvětlili výše, vyjednávání v životě páru znamená správně se naladit, aby bylo dosaženo dohody, která uspokojí obě strany. Důležité tak je nejen vyhnout se vnucování vlastního názoru či agresivnímu vystupování vůči partnerovi s cílem získat to, co chceme, ale také se vyvarovat přílišné vstřícnosti, jejímž jediným cílem je vyhovět druhému, ale tím zároveň popřít své vlastní potřeby.

Zatímco vnucující postoj může být toxický a v nejhorším případě despotický, vstřícný postoj na první pohled ukazuje potřebu klidného soužití. Vyhýbání se jakýmkoli konfliktům a diskusím je ale podobně špatné jako vyhledávání problémů na každém kroku.

Vyjednávání může být otravné a únavné, chtít se dohodnout je však více než legitimní. Pochopení potřeb, obav a přání našich blízkých je prvním krokem ke spokojenému soužití.

Pár se dívá do dáli.
zdroj: unsplash.com

Význam kompromisu

Vyjednávání často zahrnuje i určité odříkání. Kompromis nutí obě strany něčeho se vzdát, aby dosáhly řešení, které je vytvořeno tak, aby svým způsobem uspokojilo obě strany. Na druhou stranu je zcela přirozené, že i dobře provedený kompromis je volba, která vždy zanechává na obou stranách pochybnosti, že se vzdaly nebo ustoupily více než druhá strana.

Vyjasnění si svých přání a zprůhlednění svých potřeb je jen jedním z mnoha kroků, které musí pár učinit, aby se mu žilo lépe. Jedině tak je možné skutečně najít správný kompromis, aby se všichni cítili spokojeni a nezůstal v nich pocit „porážky“, který by při společném rozhodování člověk nikdy neměl pociťovat.

Jak se naučit vyjednávat?

  • Aktivně naslouchejte. Naslouchání a čtení mezi řádky jsou základní dovednosti pro lepší vztah.
  • Přijmout určitou míru flexibility při rozhodování je prvním krokem k tomu, abyste nebyli hořce zklamáni, když se o nějaké otázce rozhodne.
  • Zachovejte si zdravý rozum, abyste rozpoznali své chyby a rozmary.
  • Buďte upřímní a transparentní, tedy bez poraženectví a bezdůvodné kritiky.

 Zdroj: relationshipsnsw.org.au, guidapsicologi.it

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu