Postoje a přesvědčení, jenž nás brzdí v práci: Jaké máme na mysli?

Mysl v práci znamená neskutečně mnoho. Jedná se zejména o postoje, se kterými přistupujeme k zhoštění se daného pracovního úkolu. Některá naše přesvědčení nám však mohou škodit.

Jsou kontraproduktivní a neefektivní. Tím vším však sbíráme zkušenosti a jednou snad přijdeme na to, co děláme špatně. Zvláště poté, když si tu můžete přečíst náš návod.

Často se díváme na postoje svých kolegů v práci, ale jsme stejně tak sebekritičtí k sobě? Myslíte spíše negativně nebo pozitivně? To vše utváří vaše postoje i naladění k práci.

Zde naleznete způsoby, kterými se dají přeformulovat myšlenky:

Pesimistické smýšlení

Pesimismus je tendence soustředit se na negativa situace nebo předpokládat, že dojde k nejhoršímu. Jinak řečeno nevidíte v ničem žádnou perspektivu.

Pesimistický způsob myšlení v práci může zapříčinit, že změnu nebo novou událost, budete vnímat jako negativum. Tak se dopředu nikdy neposunete. Nesmíte trnout, že se něco pokazí. Naopak se radujte z toho, co se vám může povést.

Když už se tedy přistihnete, že přemýšlíte negativně o situaci v práci, na chvíli se zastavte a naopak si položte otázku: Existuje způsob, jak to můžete změnit? Dokážete identifikovat způsoby, jak proměnit problém v příležitost? Nejde o to být bezdůvodně veselý nebo nerozpoznat špatné od dobrého, ale jde o to, dát šanci vidět pozitiva a příležitosti za každé situace.

Emoce a otevřenost

Empatie nás činí lidmi a otevřenost ohledně toho, jak se cítíme, nám může pomoci komunikovat. Pokud vás ovšem emoce, jako je hněv nebo frustrace vyvedou z rovnováhy, může to vést k výstupům, které jsou považovány za neprofesionální.

Jestliže máte potíže se zvládáním silných emocí, stojí za to prozkoumat metody, které vám je pomohou zvládnout.

Může to být tak jednoduché, jako se soustředit na hluboké dýchání a počítat do 10. Nemusíte na mail odpovídat hned, raději až vám vychladne hlava. Běžte se projít a vraťte se k odpovědím později.

Neochota vycházet s ostatními

Práce nás může uvrhnout do konfrontací s lidmi, se kterými bychom jinak nikdy netrávili čas. A není pochyb o tom, že úzká spolupráce s nimi, bude značit i zcela odlišné názory nebo přístupy, což může být pro někoho frustrující.

Nemusíte se přátelit se všemi, ale vzájemný respekt a harmonie je důležitými aspekty.

Neustále se omlouváte

Myslíte si, že neustálými omluvami dokola vzbudíte důvěru nebo respekt? Naopak, snižujete se tím v očích kolegů a ty si mohou myslet, že nemáte žádné sebevědomí. Neutvrzujte někoho o vaší vině.

Nadměrné omlouvání je často reflex a stojí za to se ponořit hlouběji do toho, proč se omlouváte, když to není opodstatněné. Bojíte se někoho zklamat? Bojíte se odmítnutí? V každém případě je dalším krokem přepracování vaší odpovědi na něco uctivého a přímého.

Odolnost vůči změnám

Odolnost je obrovskou součástí pohody v práci a odolní lidé mají to, čemu se říká růstové myšlení (spíše než rigidní postoje). Lidé s růstovým myšlením hledí na to, co se mohou naučit z výzev.

Naučit se rozpoznávat negativní postoje nebo smýšlení, kterých se možná držíte, vám nakonec může pomoci změnit váš úhel pohledu. To není vždy snadné, takže se nebojte požádat o pomoc-rozhovor s přáteli nebo rodinou, důvěryhodnými spolupracovníky nebo profesionálem vás posílí.

Zdroj: seek.com.au

Autor: Renata Horáková
zavřít reklamu