Podílové fondy – možnost, jak investovat snadněji

Možná vám přestává vyhovovat spoření v bance kvůli nízkému zhodnocení peněz, třeba se jen poohlížíte po možnostech pasivního příjmu. Ať už vás investování láká z jakéhokoliv důvodu, nikdy není pozdě začít. A to ani tehdy, když jste se myšlenkami na budování pasivního příjmu dosud vůbec nezabývali

Zdroj : Unsplash.com
Zdroj : Unsplash.com

Podílový fond ve zkratce

Cest ke zhodnocení peněz (a jejich ochraně před inflací) je spousta, ne každá je ale vhodná pro úplného laika. Někdy se vyplatí nechat investice na starost profesionálům, kteří se děním na finančním trhu zabývají na denní bázi. Podílové fondy jsou typem investičních fondů, které shromažďují peníze od drobných i velkých investorů a investují je do různých aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy či nemovitosti. Pro zájemce sestavují investiční balíčky (takzvaná portfolia).

V České republice existuje mnoho možností investic do podílových fondů od různých investičních společností. Například MONETA Money Bank nabízí podílové fondy už od 300 Kč a rozděluje je podle rizikovosti a výnosnosti. Výběrvhodného podílového fondu závisí na několika faktorech, patří mezi ně vaše investiční cíle, časový horizont investování čitolerance možných rizik. Také byste měli porovnávat poplatky i výkonnost různých fondů a vybírat ty s nižšími náklady a lepší historií.

Typy podílových fondů

Podle tříd aktiv, do kterých investují, rozlišujeme různé druhypodílových fondů:• akciové,• smíšené,• dluhopisové,• nemovitostní,• komoditní. 

Jaký je mezi nimi rozdíl? Například akciové fondy se vyznačují vyšší výnosností, ale i kolísavostí investic. Dělí se navíc na další dva typy: růstové fondy, které jsou vhodnější pro dlouhodobé investory hledající vyšší zhodnocení kapitálu, a výnosové fondy (známé též coby dividendové). Ty upřednostňují spíše konzervativní investoři hledající stabilní přísun financí nebo krátkodobé investice.

Smíšené fondy, které dle statistik Češi dlouhodobě preferují, investují zpravidla do méně rizikových akcií a dluhopisů. Nedosahují sice takových výnosů, jsou ale bezpečnější díky nižší volatilitě – což znamená vyšší stabilitu investic.

Nemovitostní fondy fungují většinou odděleně od akciového trhu, jsou proto vhodné jako stabilizační prvek investičního portfolia. Komoditní fondy se nezajímají jen o investice do komodit jako takových, ale zejména o cenné papíry na ně navázané. Bývají rizikovější a dělí se na 3 další druhy – fondy drahých kovů, zemědělských produktů atechnologických surovin.

Některé fondy dokonce investují pouze do dalších fondů, nikoliv přímo do jednotlivých aktiv. Jak je zřejmé, ani investice do podílového fondu se bez vaší iniciativy neobejde – minimálně je potřeba ujasnit si investiční strategii

Podle čeho vybírat podílový fond

Výběr konkrétního fondu (a tedy i typu investice) by se měl odvíjet od odpovědí na tyto otázky:• Najak dlouho chci peníze investovat?• Jaké riziko mohu podstoupit?• Co je cílem mé investice?

S investováním totiž souvisí i volba investiční strategie – tase může lišit případ od případu. Například u akciových fondů se setkáte jak se strategií hodnotovou, jež se zaměřuje na akcie firem s nízkou cenou a stabilním příjmem, tak s růstovou, která upřednostňuje akcie firem s vysokým potenciálem růstu hodnoty a zisku.

V začátcích je dobré investovat spíše pozvolna a jen tolik, kolik si můžete dovolit ztratit (sahat na své finanční rezervy se proto nedoporučuje). Opatrnosti není v případě peněz nikdy nazbyt, stejně jako informací – ty lze snadno získat jak na internetu, tak u bankéře či finančního poradce.

Autor: redakce ProÚspěch.cz
zavřít reklamu