Oční kontakt: Mocný nástroj, který vám pomůže v práci i v lásce. Naučte se ho využívat!

Studie potvrzují, že 93 % lidské komunikace je neverbální a paralingvistické povahy, přičemž nejsilnější ze všech forem řeči těla je oční kontakt. Když navazujeme oční kontakt, ať už v prostředí profesionálním, přátelském, konfliktním či erotickém, tak nejen sdělujeme záplavu informací, ale také aktivujeme fyziologickou reakci u sebe i u druhé osoby.

Síla očního kontaktu

Oční kontakt zvyšuje aktivitu mozku a aktivuje sympatický nervový systém, čímž zrychluje srdeční tep, pocení a dýchání člověka. K tomu dochází nejen tehdy, když se někomu díváte přímo do očí, ale i tehdy, když vnímáte, že se na vás někdo dívá.

Z toho plyne, že oční kontakt je ještě mocnější formou komunikace než samotná řeč. Navíc existuje mnoho triků a tipů, které můžete využít k tomu, abyste naplno využili jeho sílu a změnili svůj život, ať už jde o získání lepší pracovní pozice, vítězství v hádce, zvýšení sebevědomí anebo „přesvědčení“ někoho, aby se do vás zamiloval.

Levé oko a pravá strana obličeje

Možná si to neuvědomujete, ale je nemožné dívat se na někoho oběma očima současně. Když navazujeme oční kontakt s druhou osobou, nenavazujeme „oční“ kontakt, ale pouze kontakt jednoho oka. Nemůžeme se dívat do obou očí člověka současně.

Výzkum, který zveřejnily NCBI a National Institutes of Health, zjistil, že při prohlížení obličejů se u dospělých lidí často projevuje přirozené zkreslení pohledu směrem k levému zornému poli. To znamená, že pravá strana obličeje druhé osoby je často prohlížena jako první a po delší dobu. Když se setkáme s jinou osobou, náš pohled obvykle skenuje pravou stranu jejího obličeje, tj. naši vizuální levici.

Levá strana našeho mozku ovládá pravou stranu těla a pravá strana mozku ovládá levou stranu. Právě levá mozková hemisféra řídí, jak dáváme najevo emoce, které se zobrazují na pravé straně našeho obličeje.

Oči mladé ženy.
zdroj: unsplash.com

Pravidlo 5 vteřin

Pokud jde o oční kontakt, je třeba si uvědomit, že příliš mnoho může být při rozhovoru na škodu. Obecné pravidlo, když mluvíte, zní: udržujte oční kontakt po dobu pěti vteřin a pak udělejte přestávku.

Tato „přestávka“ má podobu dočasného odvrácení pohledu a nejlépe se dělá tak, že se na krátký okamžik podíváte mírně nahoru a doprava. Tím, že se podíváte nahoru a doprava, podvědomě sdělujete druhé osobě, že myslíte na pozitivní vzpomínku nebo zpracováváte její informace pozitivním způsobem. Pokud se naopak podíváte dolů a doleva, je odvrácení pohledu druhou osobou vnímáno negativně.

Metoda trojúhelníku

Když někoho posloucháte, může být pro mluvčího nepříjemné, když se na něj budete příliš upřeně dívat. V tomto případě se doporučuje používat metodu trojúhelníku. To znamená, že se asi pět vteřin budete dívat na jeho oko, pět vteřin na druhé oko a pak pět vteřin na ústa.

Tato technika spolu s dalšími dovednostmi naslouchání, jako je přikyvování či občasná souhlasná slova, je skvělým způsobem, jak mluvčímu ukázat, že vás zajímá, co říká.

Pravidlo třetin

Dalším snadno zapamatovatelným trikem, který můžete při používání očního kontaktu využívat, je pravidlo třetin. Při rozhovoru navazujte oční kontakt po třetinu času. Při naslouchání navazujte oční kontakt ve dvou třetinách času.

Dobrým cvičením pro někoho, kdo je plachý, je pokusit se nepřerušovat při konverzaci oční kontakt s lidmi až do okamžiku, kdy ho oni přeruší s vámi.

Zdroj: businessballs.com, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu