O empatii k druhým slyšíme pořád, ale jak funguje praktika soucitu k sobě samému?

Každý člověk někdy ztratí nervy. Následně se pak obviňuje za to, co provedl a lituje toho. Tento pocit si můžete pěstovat i sami k sobě, nejen k ostatním lidem. Nejste na sebe někdy až moc tvrdí? Praktikuje to totiž, čím dál více lidí. Někdy je lepším řešením – odpustit si a jít dál. Přijměte své vlastní nedostatky a buďte k sobě laskavější.

Soudíte se často nebo kritizujete se bez ospravedlnitelného důvodu? Pak bude určitě stát za to, uvědomit si proč a osvojit si následující aspekty.

Jak tedy procvičovat soucit sám k sobě?

Soucit se sebou samým je pozitivní přístup, který můžeme mít i k sobě. Jedná se o empiricky měřitelnou metodu.

Skládá se ze tří samostatných konstruktů: z laskavosti k sebe sama, obyčejné lidskosti a všímavosti

Mít soucit, znamená být schopen vnímat se jako přijímající a milující osobu, i když se zrovna nenacházíte v příznivé situaci a vůbec se tak necítíte…

Laskavost k sebe sama

Je jinými slovy popisováno jako sebedůvěra. Naučte se sami sobě porozumět. Když se vám něco nedaří nebo jste zraněni, spíše než kritičtí, buďte k sobě ohleduplní. Rozpoznejte včas negativní vliv vlastního úsudku a místo toho se chovejte vřele a trpělivě.

Projevování laskavosti, znamená zacházet s naší hodnotou jako s bezpodmínečnou, i když nedosahujeme svých vlastních očekávání – ať už prostřednictvím našeho chování nebo dokonce jen pomocí našich myšlenek.

  • Dopřejte si něhu a péči, když procházíte těžkým obdobím
  • Snažte se pochopit a ukázat trpělivost ohledně vlastních vnímaných nedostatků osobnosti
  • Buďte k těmto nedostatkům tolerantní

Obyčejná lidskost

Být součástí nějakého celku je potřeba ke spojení se s lidskou přirozeností. V praxi to značí jediné – dívat se na své vlastní individuální zkušenosti jako na součást širšího lidského chápání. Neměli bychom se vidět izolovaně od ostatních. Jste zkrátka takoví, jací jste a své chyby si odpouštějte. Nejste v tom sami, je dalších x lidí, kteří se zrovna mohou cítit ublíženě.

Všímavost

Když vlastníme soucit se sebou, jsme si vědomi svých vlastních škodlivých myšlenek a emocí.

  • Cílem je udržet naše pocity v rovnováze, když zažijeme něco rozrušujícího
  • Mějte racionální nadhled, i když selháváte ve věcech, které jsou pro vás rozhodující
  • Přijímejte své emoce se zvědavostí a otevřeností, když vám je smutno

I když je soucit jako vlastnost, lze ho také považovat za prostředek, který zaručuje naši rovnováhu.

Zdroj: positivepsychology.com

Autor: Renata Horáková
zavřít reklamu