Někdy věci nejdou podle našich představ. Jak se s tím zdravě vypořádat?

Naše očekávání občas neodpovídají realitě. Navzdory času a úsilí, které jsme do nich vložili, se věci pokazí. Ať už se jednalo o důležitou schůzku, pracovní úkol nebo dovolenou, stalo se to každému z nás. Jak překonat zklamání a rozčilení?

Proč nás rozčiluje, když věci nejdou podle plánu?

Většina lidí má ráda pocit kontroly, kontrola jim dává pocit jistoty a přesvědčení, že tak snadněji dosáhnou svých cílů a očekávání. Vědět, co můžeme očekávat, nám pomáhá cítit se psychicky připraveni.

I malá změna v nás tak může snadno vyvolat pocit zmatku a nejistoty. Proč? Protože někdy i malá změna v původním plánu může znamenat, že musíme změnit i zbytek našich plánů nebo v některých případech od nich úplně upustit.

Někdy také můžeme mít pocit, že náš život neprobíhá podle plánu. Vážný stresor, jako je rozchod, rozvod, ztráta zaměstnání, vážný zdravotní problém, ztráta milované osoby nebo celkový pocit nedostatku kontroly, může vyvolat tyto myšlenky a způsobit, že se takto cítíme.

Jak se vypořádat s nenaplněnými očekáváními?

Nejprve se zamysleme nad svými reakcemi. Když věci nejdou podle očekávání, můžeme se cítit naštvaní, podráždění, rozrušení, zklamaní, vyděšení nebo frustrovaní. Může být užitečné zastavit se a zamyslet se nad tím, proč se tak cítíme. Pochopení spouštěčů našich emocí je prvním krokem k jejich přijetí a zvládnutí.

Poté zapracujte na své flexibilitě. Pokud se něco změní ve vašem „rozvrhu“, věnujte chvíli tomu, abyste zvážili, jak vás to ovlivní. Místo okamžité paniky nebo myšlenek nejhorší se snažte v klidu a logicky zjistit, zda se změně můžete přizpůsobit. Možná zjistíte, že ji zvládnete překvapivě snadno.

V neposlední řadě se snažte se změnami v plánu vypořádat tak, že budete hledat řešení. Jak? Nic není ztraceno, každá zkušenost nám může něco přinést a může být východiskem k dalšímu pokusu. Vnímejte každý pokus jako krok k naplnění svých očekávání.

Dívka s křídly motýla.
zdroj: unsplash.com

Často se snažíme dělat věci dokonale. Honba za dokonalostí však může být předem prohraným bojem, užitečnější je mít realistická očekávání a být ochoten je upravovat podle okolností. Naučte se přijmout možné odchylky od plánu.

To, že něco neproběhlo přesně podle vašeho plánu, neznamená, že to nešlo dobře. Existuje více než jeden způsob, jak něco udělat, a otevřenost vůči jiným možnostem a názorům vám může pomoci si proces a zážitky více užít.

Co naopak nedělat?

Když věci nejdou podle plánu, často k situaci přistupujeme nezdravým způsobem. Místo toho, abychom se realisticky postavili ke svým očekáváním a pochopili, co jsme udělali špatně a jak to můžeme napravit, hledáme způsob, jak nepřijmout odpovědnost za to, co se stalo.

Prvním zlozvykem, kterému je třeba se vyhnout, je obviňovat druhé z toho, co se nepovedlo. Někdo nás rozptýlil, neposkytl nám podporu nebo pomoc, vložil nám „klacík pod nohy“, neuznal naši hodnotu. Není to zkrátka a jednoduše naše chyba? Jde o to, abychom se ptali sami sebe a pochopili, jak a kde něco udělat lépe, je-li to možné.

Zdroj: verywellmind.com, instyle.com

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu