Letní dovolená a aviofobie aneb jak se zbavit strachu z létání

Aviofobie neboli strach z létání je jednou z nejrozšířenějších fobií na světě. Obecně se udává, že tímto strachem trpí dva lidé z deseti. Většina z těchto osob se obává především možné nehody či poruchy a také toho, že nad dopravním prostředkem nemají žádnou kontrolu. Pokud i vás před letní dovolenou aviofobie přepadá, vězte, že naštěstí existují určité strategie, které vám mohou ulevit.

Aviofobie či aerofobie

V psychologii se obava z létání odborně nazývá aviofobie či aerofobie. Tento termín pochází z francouzštiny, kde „avion“ znamená letadlo, a staré řečtiny, kde „phobos“ znamená strach, případně též ze starořeckého „aero“ neboli vzduch.

Jde o fobii, která se vyznačuje projevem akutního a trvalého strachu vyvolaného přítomností, očekáváním, nebo dokonce i pouhou představou letadla a létání.

Strach z létání je rozšířenější, než by se mohlo zdát. Často se objevuje v důsledku nedostatečné znalosti letadel ve srovnání s „tradičnějšími“ dopravními prostředky. Ve většině případů tato počáteční nedůvěra mizí nebo ustupuje se zkušenostmi a zvykem.

Pokud však pocit strachu přetrvává a dosáhne úrovně, kdy vyvolává silné stavy úzkosti před letem nebo během něj, lze hovořit o fobii. Stejně jako v případě jiných fobií není tím, co vyvolává strach, samotný objekt strachu, ale subjektivní vnímání jedince a způsob, jakým si interpretuje určitou situaci.

Co vyvolává strach z létání

Letadlo je nejbezpečnější dopravní prostředek na světě. Jak potvrzují studie, pravděpodobnost, že se stanete účastníkem letecké nehody, je 1 z 1,2 milionu letů, přičemž pravděpodobnost smrti je 1 z 11 milionů. Navzdory těmto uklidňujícím číslům je stále mnoho lidí, kteří se létání více či méně bojí.

Aviofobie se může projevovat jak u těch, kteří nikdy neletěli, a mají proto strach z něčeho nového a neznámého, tak u těch, kteří již mají s létáním zkušenosti. Někteří lidé začnou touto fobií trpět v důsledku negativních nebo traumatických zážitků, jako jsou turbulentní lety nebo letecké havárie.

V jiných případech může aviofobie přímo souviset s jinými fobiemi a formami úzkosti. Často se projevuje u lidí trpících strachem z uzavřených prostor (klaustrofobie), z výšek (akrofobie) či z otevřených a přeplněných míst (agorafobie).

Projevy aviofobie

Někdy se aviofobie může objevit náhle a bez zjevné příčiny, a to i u lidí, kteří předtím nevykazovali výrazné příznaky úzkosti. V některých případech se může rozvinout v důsledku stresující nebo traumatizující události jiného charakteru, jako je ztráta blízké osoby, odloučení, stěhování nebo nové pracovní povinnosti. Letadlo se tak vlastně stává objektem, v němž se nahromaděný stres a úzkost projeví.

V mnoha případech stojí za fobií z létání též potřeba kontroly. Nejnáchylnější k této fobii jsou ve skutečnosti ti, kteří nemají dobrý vztah k nečekaným situacím, a ti, kteří cítí potřebu mít vždy vše pod kontrolou.

V letadle je ale nutné se zcela spolehnout na piloty a další personál, což může u těchto lidí vyvolat silný stav úzkosti a nepohody. K prohloubení pocitu ztráty kontroly může přispět i výška a pocit, že jste „zavěšeni ve vzduchu“.

Nejčastější příznaky

Když se nacházíme ve vysoké výšce a v dopravním prostředku, který neřídíme, může docházet ke stimulaci vestibulárního, zrakového a nervového systému. Tělo se situaci snaží přizpůsobit, což způsobuje nepříjemné pocity, jako jsou závratě, zvracení a nevolnost. Tyto příznaky jsou velmi časté též u osob trpících kinetózou neboli nemocí z pohybu.

Úzkost a nepříjemné pocity spojené s létáním se mohou projevovat různými způsoby, od mírného napětí až po hluboký a nekontrolovatelný pocit úzkosti, který může vyústit ve skutečné symptomatické projevy, jako jsou záchvaty paniky během letu nebo před ním.

Mezi fyzické příznaky aviofobie patří pocení, dušnost a sípání, zvýšená srdeční frekvence a krevní tlak, mravenčení, zčervenání, svalové napětí, úzkostný třes, závratě, zmatenost, rozmazané vidění či zažívací potíže. Fyzické projevy mohou být doprovázeny psychickými příznaky, jako jsou pocity neklidu, katastrofické představy a strach ze ztráty kontroly.

Muž čeká na letišti.
zdroj: unsplash.com

Jak strach z létání zmírnit

Naštěstí existují určité triky a opatření, které mohou pomoci strach z létání zmírnit, a cestovat tak s větším klidem.

  • Dostatek informací – mnoho situací, které u osob trpících aviofobií vyvolávají paniku, je způsobeno nesprávnou interpretací běžných podmínek souvisejících s letem. Přečtení a získání dalších znalostí o provozu letadla či fázích letu může pomoci lépe pochopit dynamiku cestování letadlem.

  • Včasný příjezd na letiště – pozdní příjezd sám o sobě vyvolává obavy a stres. Proto je vhodné naplánovat si cestu tak, abyste byli na letišti dostatečně brzy a mohli bez spěchu a s větším klidem provést odbavení a další operace.

  • Výběr místa v letadle – volba sedadla, na kterém se cítíte pohodlně, může pomoci zmírnit napětí. Například pro ty, kteří trpí závratěmi, může být lepší vyhnout se sezení u okna a zvolit sedadlo do uličky.

  • Pohodlné oblečení – vyhněte se těsným nebo nepohodlným oděvům, které by mohly způsobit nepohodlí během letu.

  • Nápoje – před letem a během letu je vhodné vyhnout se nápojům obsahujícím kofein, tein nebo alkohol, protože mohou zvyšovat úzkost.

  • Rozptýlení – účinným prostředkem k překonání strachu je snažit se během letu rozptýlit tím, že se budete věnovat jiným činnostem. Čtení knihy, poslech hudby nebo rozhovor s lidmi sedícími vedle vás jsou vhodné činnosti, kterými můžete během letu zaměstnat svou mysl a uvolnit se.

  • Relaxační techniky – techniky, jako je autogenní trénink nebo Jacobsonova progresivní relaxace, mohou pomoci zvládnout strach. Mnohé z těchto technik jsou založeny na bráničním dýchání. Naučit se ovládat dýchání je ve skutečnosti vynikající způsob, jak zmírnit úzkost a stres v každodenním životě i během letu.

  • Absolvování kurzu – některé letecké společnosti nabízejí speciální kurzy zaměřené na pomoc těm, kteří trpí aviofobií, aby se naučili svůj strach zvládat.

Zdroj: hsph.harvard.edu, iata.org, travelandleisure.com, psychcentral.com

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu