Laskavost je pro naše životy důležitá

Laskavost není jen o dobrotě. Je to mnohem více – velkorysost, soucit a empatie. Laskavost je výzvou často krutého světa, vyžaduje také značné úsilí a emocionální sílu. Je to volba, která může mít mnoho podob. Proč je to důležité? 

Laskavost je spojena s pohodou

Vědci studovali laskavost a její účinky po mnoho let. Studie soustavně ukazují, že laskavost je spojena s lepším zdravím a zvýšeným pocitem pohody. V roce 2020 výzkum v Psychological Bulletin zkoumal chování řízených věcmi, jako je důvěra, spolupráce a soucit. Našli „malé a významné“ spojení s lepším fyzickým a duševním zdravím. Zajímavé je, že s „neformální pomocí“ nebo spontánními projevy laskavosti bylo spojeno více výhod pro pohodu.

Laskavost snižuje váš stres

Když mluvíme o stresu, musíme mluvit o kortizolu. Ten je známý jako „stresový hormon“ Ve skutečně stresových situacích se hladina kortizolu zvyšuje. Připravuje naše těla na přežití formou letu nebo boje. Když se však ocitneme v trvale stresových situacích, má tento stresový hormon negativní účinky. Laskavost pomáhá snižovat hladiny kortizolu a vracet naše těla do vyrovnanějšího, uvolněnějšího stavu.

Laskavost zvyšuje sebevědomí

Když lidé projevují laskavost vůči ostatním, dochází k efektu odrazu. Být laskavý k lidem vás zaplaví pozitivními a šťastnými pocity. To zvyšuje vaše sebevědomí, které je důležitou součástí toho, jak ve svém životě zůstat optimističtí a produktivní. Studie ukazují, že laskavost vůči cizím lidem má větší vliv na sebeúctu než laskavost vůči přátelům a rodině.

Laskavost zvyšuje produktivitu

Když už mluvíme o produktivitě, v pracovním prostředí, kde je laskavost na prvním místě, uděláte více práce. To je v rozporu s běžnou představou, že lidé potřebují k dosažení úspěchu být „tvrdí“. To je příliš často pouze kódem pro toxické a dominantní prostředí. Vzhledem k tomu, jak laskavost zlepšuje pohodu člověka, dává smysl, že má pozitivní dopady na pracovní prostředí.

Laskavost vytváří lepší vůdce

Dobří vůdci mají silné sociální vazby a dobře chápou emoce lidí. Vědí také, jak důležité je chovat se k lidem důstojně a s respektem. Lidé jim naopak důvěřují a respektují je a zůstanou loajální.

Laskavost k sobě je pro dobrý život zásadní

Laskavost vůči sobě (často známá jako soucit se sebou samým) je stejně důležitá jako laskavost vůči ostatním. Lidé, kteří se zabývají negativními řečmi a kteří jsou vůči sobě příliš kritičtí, jsou náchylnější k depresi a úzkosti. Dělají to z přesvědčení, že „tvrdost“ přináší dobré výsledky, ale ve skutečnosti to dělá laskavost a soucit. Když lidé praktikují sebe-soucit, mají méně příznaků úzkosti a deprese.

Autor: Petra Hornová
zavřít reklamu