Je důležité udržovat sociální kontakt s ostatními lidmi?

Lidé se rodí do společnosti jako jedinci, kteří jsou její nedílnou součástí. Není tedy možné se od sociálních kontaktů zcela odtrhnout. Je dokázáno, že to ani není zdravé. Interakce s lidmi je přirozená pro každého z nás. Přečtěte si o zdravotních výhodách, které jsou popisovány na fyzické, ale i duševní úrovni.

Lidské bytosti vlastní své specifické vlastnosti – umíme se učit, rosteme, pracujeme a také sníme. Společnost navíc ovlivňuje naší osobní identitu. Ve skutečnosti udržujeme kontakty s lidmi i přes virtuální sociální sítě, telefon až po dopisy poštou. Je potvrzeno, že i introverti čas od času touží po sociálním sblížení.

Proč jsme společenským druhem?

Intuitivní vysvětlení přichází z dob minulých. Společenský život pomáhá našemu druhu přežít, ale také prospívat. Již u raných hominidů se vyvíjela základní forma jazyka pro komunikaci. To našim předkům pomohlo vyvinout nástroje ke snazšímu způsobu žití.

Lidé vlastní vrozený soucit a empatii. Společně jsme tak schopni čelit i nepřízni osudu, protože se vzájemně podporujeme.

Kontakt tváří v tvář

Přímý kontakt s lidmi je pro nás koktejlem uvolňujícím neurotransmitery. Díky tomu se snižuje míra negativní reakce na stres a úzkost. Jednoduše řečeno – komunikace tváří v tvář dlouhodobě utváří prevenci stresu.

Stačí, když se vyplaví oxytocin, který snižuje hladinu kortizolu. Vy jste potom daleko šťastnější. Sociální interakce působí jako přirozeně produkovaný „morfin“, myšlen dopamin. Ten nás posiluje a tlumí bolest. I obyčejný dotek zmírňuje fyzickou bolest.

Zlepšení paměti

Výzkum ukázal, že při interakci s ostatními lidmi trénujeme mozek. Společenská motivace a kontakt zlepšuje formování paměti a chrání mozek před neurodegenerativními chorobami. Když se učíme sdílet naše znalosti s ostatními, vše si zapamatujeme mnohem rychleji.

Tato neurální aktivita souvisí se sociální interakcí a mozek z ní čerpá řadu benefitů. Jedna zveřejněná studie hovoří jasně o tom, že navazování blízkého přátelství v pozdějším věku, znamená i zabránění duševního úpadku.

Další kladné vlivy

Pozitivní sociální kontakty navozují vyšší úroveň psychické pohody. Pouhá přítomnost lidí, kteří nás povzbuzují, vede k dosažení našich cílů v oblasti zdravého životního stylu, např. stravovací návyky a cvičení. Sociální interakce je taktéž lékem na dlouhověkost.  

Zdroj: medicalnewstoday.com

Autor: Renata Horáková
zavřít reklamu