Jak zabránit šikaně na pracovišti ve vaší firmě

Šikana na pracovišti může snížit morálku, snížit produktivitu a způsobit odchod dobrých zaměstnanců. A co hůř, vaše firma může být žalována. Učiňte preventivní kroky ve vaší firmě, aby k takovému chování nedocházelo.

Šikana není pro zaměstnance jen traumatizující zážitek – znamená pro vaši firmu potíže. Existuje spousta dat, která ukazují, že firemní kultura má přímý vliv na produktivitu. Pokud jsou zaměstnanci v „nepřátelském“ pracovním prostředím, mohou trávit více času staráním se o svou duševní a fyzickou bezpečnost než odvádět dobré pracovní výkony. A jakmile je, náprava problému trvá dlouho.

Provádějte školení zaměstnanců proti šikaně

Nikdo nechce takto absolvovat školení, ale tím, že se věnujete tomuto tématu, poučujete zaměstnance, ale také se chráníte před možnými soudními spory. A někteří starší zaměstnanci, zvyklí na to, že se dřív spousta věcí neřešila, potřebují určité vzdělání o moderním pracovním prostředí. 

Podporujte hlášení šikany na pracovišti

Řekněte všem svým zaměstnancům, že chcete vědět, zda se stali obětí šikany nebo svědky šikany. Žádná zpráva není příliš malá a pokud se ukáže, že je pravdivá, proveďte rychlá opatření. Sdělte jim také, že všechna oznámení zůstanou anonymní a budou plně prošetřeny.

Buďte důslední

Všechny zásady, školení a varování neznamenají nic, pokud v případě šikany neproběhnou žádné konkrétní kroky. Bez ohledu na to, jak je tato osoba oblíbená, vysoce výkonná nebo důležitá, musí být přijata opatření, i když to znamená, že je tato osoba propuštěna. Firemní kultura a bezpečnost zaměstnanců je vždy důležitější než jednotlivec. Pokud lidé nahlásí šikanu a všimnou si, že nebyly podniknuty žádné kroky, nebudou se znovu obtěžovat riskovat a často raději změní zaměstnání.

Nenazývejte nikoho obětí

Ačkoli by slovo „oběť“ mohlo být vystihující, použití výrazu může způsobit, že se ostatní zaměstnanci budou na osobu dívat „jinak“. 

Obecně byste neměli incidenty řešit veřejně. Řešte je pouze se zúčastněnými stranami. 

Zastavte šíření fámů

Každá společnost a organizace má své „drbny“, ale pokud se budete snažit povzbudit zaměstnance, aby hovořili s managementem místo toho, aby si navzájem stěžovali, pomůže to posílit pozitivní firemní kulturu a přimět tyrany, aby se cítili jako vyvrhelové. Čím lepší je vaše kultura, tím méně příznivců má tyran a tím větší je pravděpodobnost, že lidé danou osobu nahlásí.

Ujistěte se, že tyran nejste vy

Pokud nejsme upřímní, nemůžeme problém vyřešit. Možná jsi tyran ty. Možná to, co si myslíte, je zábavné, ve skutečnosti ubližuje někomu jinému. Nebo možná stres z vlastnictví firmy někdy způsobí hněv vůči zaměstnancům.

Uvědomte si, že ať souhlasíte nebo ne, žijeme v kultuře, která již netoleruje staré zvyky, hrubé nebo sexistické vtipy, přetěžování nebo ponižování nového zaměstnance. Nemůžete selektivně uplatňovat pravidla na určité zaměstnance a nemůžete veřejně napomínat lidi, kteří dělají chyby. Kterýkoli z nich může být šikanován, a i když jste shledáni nevinnými, vyřízení takové právní záležitosti může být nákladné.

Pokud jste novým majitelem firmy a právě začínáte najímat zaměstnance, ujistěte se, že víte, co jako šéf můžete a nemůžete dělat.

Firemní kultura začíná u vedení firmy. Vaše společnost se stane takovou, jakou ji uděláte – dobrou nebo špatnou. Podnikání nikdy nebude vzkvétat, pokud se nejprve nepostaráte o lidi, kteří pro vás pracují. Vaše firemní kultura by měla být bezpečná, inkluzivní a pečující. Nejen, že je to správná věc, ale šťastní zaměstnanci pracují tvrdě a efektivněji a vytvářejí úspěšnější podnikání.

Zdroj: zenbusiness.com

Autor: Petra Hornová
zavřít reklamu