Jak poznat, že má kolega problém s alkoholem

Pití alkoholu se považuje všeobecně za společensky přijatelné a pracovní večírky či oslavy narozenin a povýšení v práci nejsou žádnou výjimkou. Alkohol na pracovních večírcích je podávaný téměř vždy a navzdory tomu se lidé neopíjí. Snaží se udržet čistou hlavu a během pracovních dní chodí do práce zcela střízliví. Existuje však určitá část lidí, která vyhledává každou možnost, kdy se opít a po čase je jim jedno, zda se jedná o volný nebo pracovní den.

Problémy s alkoholem si nechtějí všichni zpočátku připustit a přiznat si, že není jejich život v pořádku. Závislost je nemoc, kterou je potřeba léčit, ale jak poznat, že váš kolega má opravdu problém?

Pije při každé příležitosti

Nejefektivnějším způsobem, jak poznat alkoholika, je sledovat jeho chování. Někteří jsou si svého problému vědomi a na pracovních večírcích začnou pít alkohol až ve chvíli, kdy už je zábava v plném proudu.

„Ještě jeden na cestu.“ Věta, kterou používá mnoho alkoholiků jako omluvu nebo spíše výmluvu.

Má dvě různé osobnosti

Je známo, že alkohol mění způsob, jakým lidé komunikují nebo se prezentují. Fungující alkoholik může být tím nejlaskavějším spolupracovníkem nebo šéfem, ale po několika drincích dojde ke znatelné změně chování. Možná začnou být koketní nebo agresivní. Mohou vás ignorovat, být dotěrní nebo povýšení. Jejich chování je nevyzpytatelné a matoucí.

Mají problémy s pamětí

Alkohol způsobuje výpadky paměti, to je všeobecně známé. Kvůli neschopnosti přestat pít se mohou některé události z paměti zcela vytratit. Pokud někdo, s kým pracujete, pije, bude se bavit o práci nebo vám dokonce slibuje povýšení, nemusí si na nic z toho nikdy vzpomenout. To se bude stávat stále více častěji, jak nemoc postupuje. 

Zhoršený pracovní výkon

I když dělají, co mohou, aby se zdálo, že svou práci dělají dobře, fungující alkoholici v určitých oblastech selhávají. Nakonec se malé výpadky a chyby stanou součástí jejich standardu. 

Kolegové často nevědí o firemních novinkách, které jim měl oznámit. Nesplněné termíny, chybné zpracování úkolů a mnoho nesmyslných výmluv jsou dalšími ukazateli člověka, který má problém s alkoholem.

Pozdní příchody a absence

Je obvyklé, že alkoholici chodí pozdě na pracovní schůzky nebo se na ně nedostaví vůbec, jejich absence je v práci stále častější a jsou opakovaně v pracovní neschopnosti. „Rodinné důvody“ také patří mezi časté výmluvy.

Pokročilý alkoholik se nestydí si během pracovní schůzky odskočit k baru na něco „na posilněnou“, což snižuje úroveň celého jednání.

Rozpadající se osobní život

Někteří funkční alkoholici úplně vylučují alkohol z pracoviště a pijí jen v noci a ve dnech volna. Možná si svou práci udělají a udělají ji dobře, ale v určitém okamžiku je pití dožene. Jejich osobní životy se často rozpadají jako první, protože jsou většinu volného času opilí nebo se doma vůbec nezdržují. Izolují se, raději pijí sami. Po osobním životě začne mít pití vliv i na ten pracovní. Těžká jsou rána opilcova a celkový účinek užívání alkoholu zhorší kognitivní funkce.

Odcizení od pracovních přátel

Je samozřejmé, že vztahy se spolupracovníky mohou být napjaté, čím více svým chováním znehodnocuje práci celého týmu. Ale vztahy, které byly kdysi povzbuzující nebo užitečné se zničí. To se může stát, protože fungující alkoholik se stane agresivním, hádavým nebo popudlivým. Může to být proto, že se začali izolovat a chtějí být sami.

Podrážděnost

Jen ti nejotrlejší alkoholici mají v zásuvce schovanou lahev a upíjejí i v práci. Ti, kteří nemohou v práci pít jsou nervózní, podráždění. Začínají se projevovat abstinenční příznaky, které nelze zvládnout. Většina spolupracovníků se začne takovému kolegovi vyhýbat.

Zdroje: promisesbehavioralhealth.com, naturalhr.com

Autor: Petra Hornová
zavřít reklamu