Dnešní lekce sebevědomí. Otestujte se, jak moc si ceníte sami sebe

Jako se dá naučit jízda na kole nebo hra na klavír, pomocí pár cvičení můžete vylepšit i svůj sebeobraz. Jak na to? Nejprve se otestujte…

Rosenbergova škála sebehodnocení

Ke každé otázce připočítejte počet bodů, který značí vaši odpověď.

0 = naprosto nesouhlasím
1 = spíše nesouhlasím
2 = spíše souhlasím
3 = naprosto souhlasím

Otázky

  • Domnívám se, že jsem přinejmenším stejně hodnotný člověk jako ostatní (0 až 3 body).
  • Mám pár dobrých vlastností (0 až 3 body).
  • Celkově si myslím, že asi za moc nestojím (0 až 3 body).
  • Mnoho věcí zvládnu stejně dobře, jako ostatní lidé (0 až 3 body)
  • Kdybych sám/sama sebe respektoval/a, byl/a bych rád/a (0 až 3 body).

Odpovídejte upřímně a pokud možno spontánně.

  • V zásadě většinou věřím tomu, že jsem neschopný/á (0 až 3 body).
  • Čas od času mne napadne, že jsem úplně zbytečný/á (0 až 3 body).
  • Jsem sám/sama se sebou docela spokojený/á (0 až 3 body).
  • Není moc věcí, na které bych mohl/a být pyšný/á (0 až 3 body).
  • Podařilo se mi vybudovat si k sobě pozitivní vztah (0 až 3 body).

Nyní sečtěte body za jednotlivé odpovědi:

Méně než 16 bodů = jste na sebe moc přísní, a proto si sami sebe ceníte spíše méně. Začněte cíleně pracovat na posílení své sebedůvěry!

17 až 25 bodů = vaše sebehodnocení je zdravé a „normální“.

Více než 25 bodů = o svém sebeobrazu máte poněkud vyšší mínění a jen tak něco vás nevyvede z rovnováhy.

Zdravé sebevědomí

Odborníci mají jasnou definici toho, co znamená normální (zdravé) sebevědomí. Jde o to, že existuje co možná nejmenší rozdíl mezi ideálním obrazem (takový/á bych rád/a byl/a) a skutečností (takový/á jsem). Jasné je, že každý máme své silné i slabé stránky, je dobré o nich vědět a umět s nimi pracovat.

Základ pro zdravé sebevědomí vzniká do 6 let věku, ale žádný strach! I když rodiče možná udělali pár chyb a máte sebevědomí nižší, pro spokojenost sami se sebou můžete aktivně něco udělat vy sami!

Poradíme vám, jak na to.

Nedůvěřujte vlastním pocitům

Ano, je to tak. Stejně jako je důležité naučit se vnímat své pocity a pracovat s nimi, stejně tak důležité je občas je také zpochybňovat. Nevěřte všemu, co vám pocity říkají! Jinak vás skolí sebemenší problém, protože budete podléhat představám typu: „Nestačím na to.“ „Lidé mne mají rádi jen tehdy, pokud nedělám chyby.“ „Jsem úplně sám/sama.“ Pokaždé, když se takové a podobné pocity objeví, položte si otázku, zda je tomu opravdu tak. A co si o vás například myslí vaši blízcí?

Přeprogramujte se

Když zjistíte, že je mnoho vět, kterým jste dosud věřili, ale nyní už nejsou pravda, dosaďte na jejich místo nové. Například máte pocit, že se „nikdy nikomu nedá věřit“, dosaďte místo toho do svého obrazu o světě „klidně se mohu obrátit na ostatní“. Potom je samozřejmě velmi důležité, že se na ně skutečně obrátíte a uděláte si pozitivní zkušenost, kterou potřebujete k tomu, abyste se s novou pravdou vnitřně ztotožnili.

Každý z nás má pár vlastností, o kterých ví, že by na nich měl zapracovat. Být dochvilnější, pořádnější, brát věci víc v klidu a podobně, jenže k žádoucímu zlepšení se nějak nemůžeme dostat. Trochu na sobě zapracovat je vždycky dobré, ale pokud se vám to nepovede úplně dokonale, nevadí. Každý máme své chyby. A když své slabiny přijmete, můžete se začít mít opravdu rádi. A kdo se má rád, ten si také mnohem víc věří!

Hledejte výzvy a úspěchy

Ne, ne, ne. Nikdy si od začátku neříkejte: „To neumím, nezvládnu, to se mi nepovede…“ a tak podobně. Alespoň čas od času prostě seberte odvahu a začněte s něčím novým. Začněte jezdit na bruslích, hrát golf nebo si nechte vysvětlit, jak funguje nějaká nová aplikace v mobilu. Jen tak se vám zadaří překročit své hranice a budete si moct dopřát ten krásný okamžik, že jste novou výzvu zvládli. Pořádně si tento pocit vychutnejte!

Jestliže budete spokojení sami se sebou, bude to na vás také vidět. Tělo budete držet zpříma a půjdete s elánem. Psychika působí na tělo, ale je dobré vědět, že obráceně to funguje také. Když se narovnáte v ramenou, duše si pomyslí, že je všechno skvělé. Navíc na vás začne pozitivně reagovat i vaše okolí, a tak se vaše sebevědomí zase posílí.

Zdá se to jednoduché? Ono to také jednoduché je. Ale je potřeba radám a doporučením odborníku věřit a poctivě trénovat. Úspěch, své „malé vítězství“ sami nad sebou, si potom skvěle vychutnáte!

Autor: Karel Mareš
zavřít reklamu