Amaxofobie aneb když se bojíte sednout za volant. Jak strach překonat?

Zatímco někteří se nemohou dočkat okamžiku, až konečně usednou do auta a zařadí jedničku, pro jiné je pouhá představa řízení paralyzující. Pokud jsou tento strach a úzkost tak velké, že tyto osoby více či méně omezují v jejich každodenním životě, mluví se o tak zvané amaxofobii. Naštěstí ale existují strategie, pomocí kterých můžete strach potlačit a konečně usednout za volant.

Co je amaxofobie?

Amaxofobie neboli strach z řízení je jakási „iracionální hrůza“, která přepadá ty, kdo jí trpí, při pouhém pomyšlení na to, že nastoupí do auta a otočí klíčkem, aby nastartovali motor. Výraz pochází z řeckých slov „hàmaxa“ čili vůz a „phobos“ neboli strach. Amaxofobie spočívá nejen ve strachu z řízení dopravního prostředku, ale také ve snaze za každou cenu se vyhnout této úzkostné situaci.

Amaxofobie se může projevovat podle různých stupňů závažnosti. Zahrnuje nejen výraznou, ale zvládnutelnou nechuť usednout za volant, tak skutečnou fobii, často doprovázenou záchvaty paniky.

Jak amaxofobii odlišit od úzkosti, která je běžná u mnoha začínajících řidičů?

O amaxofobii můžeme hovořit, pokud jsou přítomny následující faktory:

  • strach z řízení trvá nejméně šest měsíců
  • úzkost se zdá být nepřiměřená aktuálním okolnostem
  • míra prožívaného strachu vede k tomu, že se člověk vzdá určitých věcí, aby nemusel usednout za volant

Člověk trpící amaxofobií si svým způsobem často dobrovolně komplikuje život a činí některé věci mnohem zdlouhavější a složitější jen proto, aby nemusel řídit.

Na první pohled se může zdát, že vyhýbání se usednutí za volant a přecházení k jiným způsobům dopravy může být možností, která zaručuje pocit klidu a bezpečí, z dlouhodobého hlediska však tato alternativa může vyvolávat pocit frustrace ze všech omezení, která člověk zažívá v každodenním životě.

Čeho se lidé s amaxofobií obávají?

Obavy, které osoby trpící amaxofobií uvádějí, jsou různé. Jsou mezi nimi ti, kteří se bojí, že dostanou záchvat paniky a ztratí kontrolu nad vozem. Jiní se bojí, že způsobí nehodu, další se bojí, že provedou nebezpečné úkony, které nebudou mít pod kontrolou, jako je například zrychlení místo brzdění.

Pak jsou lidé, kteří mají strach spojený se specifickými situacemi, jako je jízda na rychlých silnicích, v tunelech, v hustém městském provozu, v horách, za zvláštních povětrnostních podmínek nebo bez přítomnosti důvěryhodné osoby vedle sebe.

Dva mladí muži v autě.
zdroj: unsplash.com

Co přesně člověk trpící amaxofobií zažívá?

Strach z řízení se projevuje rozmanitými psychofyzickými příznaky, jako jsou zrychlený tep, hyperventilace, pocit závratě, pocit nedostatku vzduchu, žaludeční potíže, průjem, nevolnost, pocit dušení, nadměrné pocení či třes.

Jsou někteří lidé náchylnější k amaxofobii než jiní? Těžko říci. S ohledem na věk je amaxofobie spíše průřezovou poruchou, protože se vyskytuje jak u mladších, tak u starších lidí. Obecně se však s věkem zvyšuje. Pokud jde o pohlaví, zdá se, že amaxofobií trpí více ženy.

Co může být příčinou strachu z řízení?

Často záleží na traumatických událostech. Osobou trpící amaxofobií tak může být člověk, který se někdy ve svém životě stal účastníkem nehody. V takovém případě pak strach z řízení souvisí s prožitým traumatem a relativní zátěží pociťovaného nepohodlí nebo utrpení.

Pokud se člověk bojí řídit, i když za sebou nemá žádné traumatické události nebo ztráty spojené s dopravními nehodami, pak nabývá na významu symbolický rozměr spojený s aktem řízení.

Přeneseně lze strach z řízení chápat jako strach z převzetí otěží vlastního života, aby se člověk mohl nasměrovat k seberealizaci a vlastním touhám. Může to zkrátka souviset s ambivalentním pocitem vůči růstu a samostatnosti, tedy na jedné straně bych se chtěl osamostatnit, na druhé straně nechci.

Dalším důvodem může být „neochota“ přerušit závislost na určitých lidech, které považujeme za „průvodce“ a se kterými cítíme potřebu nechat se vést i v autě. Jiným motivem může být též určitá nevědomá nechuť vést, někteří lidé neradi „vedou“ a dávají přednost tomu „být vedeni“.

V neposlední řadě může hrát roli i přesvědčení daných osob, že nejsou schopny vést. Přesvědčení, které může pramenit buď z osobní úvahy, nebo z připomínek, které dostávali či stále dostávají od druhých. V praxi se může stát, že za ženou, který má z představy řízení strach, stojí druhá osoba, například přítel, který kdysi dívku od řízení odrazoval, protože chtěl být jediným řidičem v páru.

Řízení si nejprve jen představujte

Jedním z prvních kroků, který vám pomůže celou situaci lépe zpracovat, je začít tím, že si řízení budete nejprve pouze v duchu představovat. Jinými slovy, než začnete řídit, představte si, že řídíte. Z psychologického hlediska se jedná o imaginativní expozici. Jak to udělat?

Vyhraďte si denně čas okolo 15 minut, udělejte si pohodlí a pokuste se prožít situaci, která vás tolik děsí. Představte si, že nasedáte do auta, startujete motor a pak jedete. Představujte si všechny možné detaily, jako je ovládání vozu, řazení, zastavení na červenou a podobně.

Účinnou pomocí může být též vyhledat pomoc instruktora v autoškole, který danému člověku osvěží některé pravidla a může s ním absolvovat cvičné jízdy.

Zdroj: choosingtherapy.com, safe2drive.ca, clevelandclinic.org

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu