Zasloužíte si povýšit? Nestyďte se o to říct!

Posun po kariérním žebříčku může vyžadovat určitou přípravu a zkušenosti, než budete moci požádat o vedoucí pozici, ale nikdy není příliš brzy začít pracovat na svém životopise a motivačním dopise v případě, že se ideální pracovní pozice naskytne, než jste čekali. Manažeři mají dvě primární funkce: řízení práce a řízení lidí. Chcete-li se kvalifikovat na vedoucí pozici, předveďte svou schopnost řídit, jak ve svém životopise, v motivačním dopise, tak ve svých výkonech a činnostech.

Životopis

K podání žádosti o vedoucí pozici obvykle potřebujete životopis. Pokud již nějaký máte, upravte ho a aktualizujte. Pokud jste nikdy nepsali životopis, sestavte shrnutí svých pracovních zkušeností, počínaje nejnovějším zaměstnáním. Napište krátké popisy pro každou pracovní pozici. Zvýrazněte své oblasti znalostí, abyste čtenáře upozornili na dovednosti a kvality, které společnosti hledají u kandidátů na management. Udržujte svůj životopis aktuální. Ukažte iniciativu a motivaci při žádosti o vedoucí pozici – jedním ze způsobů, jak prokázat motivaci, je mít připravený životopis.

Dovednosti

Dovednosti a kvality, které společnosti hledají u kandidátů na post managera, zahrnují vedení týmu, budování konsensu, řešení konfliktů, time management a organizaci, stejně jako plánování pracovní síly a personální obsazení. Pokud jste ve vedení noví, identifikujte silné stránky a schopnosti, díky nimž jste hodní role manažera. Pokud jste nikdy nebyli v roli manažera, proveďte inventuru předchozích zakázek, kde jste předvedli vůdčí schopnosti, spolupracovali se zaměstnanci v jiných odděleních a vyřešili obzvláště obtížné situace na pracovišti.

Průvodní dopis

Ohledně své touhy stát se manažerem mluvte na rovinu a napište motivační dopis, který čtenáře donutí dozvědět se o vás více. Efektivní způsob, jak toho dosáhnout, je poskytnout letmý pohled do pozadí a na to, jak můžete organizaci dát přidanou hodnotu. Pokud se ucházíte o práci v oblasti managementu online, dolaďte svůj životopis a motivační dopis tak, aby obsahoval klíčová slova a fráze nalezené v nabídce práce. Mnoho společností například chce manažery, kteří jsou zběhlí ve vedení týmových setkání, monitorování výdajů a dohlížení na týmové projekty. Všimněte si konkrétních frází použitých k popisu určitých vlastností a použijte je do svého průvodního dopisu.

Výkon

Ukažte své vůdčí schopnosti současnému zaměstnavateli. Přihlaste se jako dobrovolník do projektů, které vám poskytnou příležitost prokázat své dovednosti ve vedení týmů nebo řízení projektů. Promluvte si se svým manažerem o kariérním postupu. Řekněte jim, že máte zájem ucházet se o pozici manažera. Poskytněte kopii svého životopisu a motivačního dopisu, než dokončíte jakékoli interní papírování, podáte žádost o převod nebo požádáte o povýšení na vedoucí pozici.

Zdroj: work.chron.com

Autor: Petra Hornová
zavřít reklamu