Vtíravé myšlenky: Představy, které se jako hřebíky zarývají do naší mysli. Jak s nimi bojovat?

Jsou nekontrolovatelné, intenzivní, někdy dokonce i děsivé. Říká se jim vtíravé myšlenky a mohou vás opravdu zatěžovat. Ale vězte, že se je můžete naučit zvládat. Jaké strategie fungují, abyste je potlačili a cítili se lépe?

Jak rozpoznat vtíravé myšlenky?

Je to téma, o kterém se stále mluví příliš málo, a přitom je to něco rozšířenějšího, než si myslíte. Když vás něco posedne, když máte fixaci, kterou nemůžete ovládat a která neodpovídá tomu, kým skutečně jste, pravděpodobně se potýkáte s takzvanými vtíravými myšlenkami.

Jsou to absurdní a nevysvětlitelné myšlenky, které způsobují rozrušení, znepokojení i úzkost. A hlavním problémem je, že se objevují s takovou frekvencí, že se stávají skutečně rušivými.

Mohou být též násilné, někdy jde o myšlenky sexuální povahy, nebo dokonce o věci, které racionálně a morálně považujete za nepřijatelné a odporné. Důležité je nikdy nezapomenout na to, že jsou to „jen“ myšlenky.

Dělat si starosti je normální

Přestože mohou být děsivé a vyvolávat ve vás pocit, že jste se zcela vymkli kontrole, vždy mějte na paměti, že vtíravé myšlenky jsou pouze konstrukcí mysli. Dokud nepřevezmou kontrolu nad vaším jednáním, zůstávají myšlenkami jako takovými. Nemají pro váš život žádný význam, nepředstavují to, kdo jste, a nedělají z vás špatného člověka.

Dokud si uvědomujete, že jsou to konstrukce vaší mysli, a nemáte touhu podle nich jednat, nejsou vtíravé myšlenky škodlivé. To, co skutečně dává sílu vtíravým myšlenkám, jsme my sami, protože se na ně a jejich možný význam fixujeme, což v nás může vyvolat stud i strach.

Nevyjadřují to, co chcete a cítíte

Jedno však musíme mít vždy na paměti, vtíravé myšlenky nikdy nepředstavují to, co si skutečně myslíme a chceme. Neznamená to, že se podvědomě chcete dopustit zavrženíhodných činů, které byste v životě neudělali, spíše to znamená, že se s nimi vaše hlava snaží nějak bojovat a eliminovat je.

Obecně platí, že vtíravé myšlenky jsou stále intenzivnější právě tehdy, když jsou pravým opakem toho, kým jste. Lidé s násilnými vtíravými myšlenkami jsou obvykle hodní a laskaví, stejně jako lidé s vtíravými myšlenkami na sebevraždu jsou lidé, kteří milují život.

Metafora znázorňující vtíravé myšlenky.
zdroj: pixabay.com

Proč se dokáží vplížit do mysli tak hluboko?

Vtíravé myšlenky se stávají silnějšími a pevněji zakořeněnými ve vaší mysli, když se na ně soustředíte a koncentrujete do té míry, že se necháte zahltit obavami, úzkostí a strachem. Paradoxně ti, kdo se s nimi snaží bojovat a osvobodit se od nich, jejich intenzitu přiživují. Čím více se je snažíte potlačit, rozptýlit se myšlenkami na něco jiného a nahradit je, tím více se ve vás vtíravé myšlenky zakořeňují.

Kdy se stanou patologickými?

Mysl a tělo jdou často ruku v ruce a tento koncept platí i tehdy, když mluvíme o vtíravých myšlenkách. Je pravda, že ve většině případů jsou spontánní a náhodné, ale někdy mohou záviset na základním stavu, o kterém nevíte. Když se vtíravé myšlenky stanou konstantou vašeho života a ovlivňují ho, hovoříme například o obsedantně-kompulzivní poruše a posttraumatické stresové poruše.

V prvním případě se vtíravé myšlenky stávají nekontrolovatelnými a nutí vás obsedantně opakovat chování nebo jednání v nevědomé naději, že je konečně zaženete. Ve druhém případě naopak hovoříme o vtíravých myšlenkách, které mohou souviset s traumatickou událostí.

Jak se vypořádat s vtíravými myšlenkami?

Pokud se odrážíte v tom, co jste si dosud přečetli, vězte, že není vše ztraceno. Vtíravé myšlenky lze zvládnout, ale je třeba začít na sobě pracovat. Nejprve se na ně soustřeďte a zarámujte je tak, jaké skutečně jsou – něco, co je mimo vás, váš způsob bytí a vaši vůli. Vždy si připomínejte, že tyto myšlenky jsou automatické a nejsou na vás závislé.

Nejtěžším krokem je přestat na ně nereagovat, protože, jak jsme řekli, čím více s nimi bojujete, tím jsou silnější. Proto místo toho, abyste je od sebe odháněli a nechali se ovládnout úzkostí a strachem, měli byste se snažit uvolnit, nechat je skrze sebe proplout a jednoduše je nechat odejít.

Zdroj: guidapsicologi.it, ipsico.it

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu