Tyto „geny kreativity“ umožnily lidem ovládnout svět

Kreativita by mohla být podle nové studie jedním z hlavních důvodů, proč Homo sapiens přežil a dominoval nad příbuznými druhy, jako jsou neandertálci a šimpanzi. Myšlenka, že kreativita mohla dát Homo sapiens výhodu přežití nad neandertálci, existuje již dlouho, ale je to velmi odvážné tvrzení – stále nevíme, jak kreativní byli neandertálci. 

Je obtížné to hodnotit, ale někteří vědci skutečně nejsou přesvědčeni o tom, že srovnání moderního lidského genomu s genem vyhynulého druhu, může vést k přesvědčivým závěrům.

Lidské chování primátů

„Neznáme příčinnou souvislost mezi genetikou a těmito vyššími rysy, i když autoři identifikovali některé geny, které jsou spojeny s určitými měřítky sebeuvědomění, kreativity nebo sociálního chování,“ řekl Thomas Suddendorf – profesor na jedné univerzitě v Austrálii.

Také dodal: „Je „nepochybně“ pravda, že jsou lidé kreativnější než jiná zvířata, která v současnosti žijí, včetně šimpanzů.“ Nevylučuje se možnost, že neandertálci měli geny, které nebyly přítomny u Homo sapiens a ovlivňovaly tak jejich osobnost a schopnosti učení. 

Jinými slovy, neandertálci možná neměli stejné geny pro kreativitu a sebeuvědomění, ale spíše vlastní sadu genů, které doposud nerozumíme.

„Problém s hodnocením kreativity u vyhynulých druhů je samozřejmě dáno tím, že s nimi nemůžeme mluvit. Vycházíme tak z pouhé teorie, která odlišuje lidi včetně jejich tvůrčích schopností od jejich vzdálených příbuzných. 

Jak je to s objevem genů?

Vědci dříve identifikovali 972 moderních genů, které regulují tři odlišné systémy učení a paměti v Homo sapiens:

  • emoční reaktivitu
  • sebeovládání
  • sebeuvědomění

Emoční reaktivita zahrnuje schopnost utvářet sociální vazby a učit se chování, zatímco sebeovládání je o schopnosti stanovovat cíle, spolupracovat s ostatními a vytvářet nástroje. 

Sebeuvědomění na druhé straně tkví v „epizodickém učení“ nebo zapamatování si a zdokonalování minulého chování. Je také o autobiografické paměti života člověka jako příběhu s minulostí, přítomností a budoucností, ve kterém může osoba prozkoumat alternativní perspektivy s intuitivním vhledem a kreativní představivostí. 

Sebevědomí je to, co nám umožňuje mít odlišné, originální a kreativní myšlení

V nové studii vědci analyzovali DNA odebranou z fosilií neandertálců (Homo neanderthalensis), moderních lidí (Homo sapiens) a šimpanzů (Pan troglodytes). Zjistili, že geny související s emoční reaktivitou byly identické u Homo sapiens, neandertálců a šimpanzů. 

Šimpanzům však zcela chyběly geny, které vedly k sebevědomí a sebekontrole u lidí. Některé, ale ne všechny tyto geny byly přítomny u neandertálců.

Neandertálci jsou asi na půli cesty mezi šimpanzi a moderními lidmi v počtu těchto genů. Navíc 267 z těchto 972 genů bylo jedinečných pro Homo sapiens a všechny jsou nazývány jako regulační geny.

Zdroj: livescience.com

Autor: Renata Horáková
zavřít reklamu