Toto jsou rysy rodičů, kteří vychovávají úspěšné děti

Rodičovství je bezpochyby práce 24 × 7 a nikde nenajdete průvodce, jak vychovávat dokonalé dítě. Mnoho studií odhalilo některé rodičovské strategie a rysy, s nimiž je pravděpodobnější, že připravíte své dítě na úspěch v životě.

Neskrývají pravdu, která může bolet

Děti, kterým rodiče říkají lži, i když jsou to „milosrdné lži, které zakrývají ošklivou pravdu“, mohou způsobit problémy s přizpůsobením v dospělosti. Když dítě položí těžkou otázku, může se lhaní zdát nejjednodušší cestou ven. Může však dítěti vyslat konfliktní zprávu, zvláště když mu jinak řeknete, že lhát se nemá.

Je také pravděpodobné, že takové děti budou svým rodičům lhát, jakmile budou starší.

Nezveřejňují fotografie svých dětí na sociálních sítích

Ve věku internetu se mnoho dětí setkalo s novou formou narušení soukromí: rodiče sdílejí své fotografie a informace o nich na sociálních médiích. Mnoho ovlivňujících osob „instagramových matek“ si dokonce vybudovalo kariéru tím, že vystavovalo životy svých dětí světu. Je to nejen objektivně nebezpečné, ale také to nebývá po čase dětem příjemné a dlouhodobě to ovlivňuje jejich sebeúctu.

Cestují s nimi

Cestování je skvělé: můžete poznávat nové lidi, zkoušet nová jídla, být svědky nových míst a poznat nové kultury. Ukázalo se, že děti mohou také mít velký užitek z „vidění“ světa. Cestování zvyšuje jejich intelektuální zvědavost, schopnost rychle se přizpůsobovat a řešit problémy a zvyšuje jejich nezávislost a sebevědomí. Jako dospělí mají sklon k otevřenosti, odvaze a úctě.

A to platí pro mezinárodní i vnitrostátní cestování!

Nechají děti pomáhat v domácnosti

Mnoho studií ukázalo, že dětem, které pravidelně dělají domácí práce, se daří lépe později v životě. Úkoly přiměřené věku učí děti cenným lekcím. Celkově domácí práce učí děti důležitost týmové práce, řízení času a dovedností řešit problémy. Mohou se tak stát empatickými dospělými, kteří mohou dobře fungovat samostatně i v týmu.

Chválí úsilí, nikoli schopnost

Existují dva způsoby, jak ocenit intelektuální úspěchy: „Jsi tak chytrý!“ a „Pracoval jsi tak tvrdě a přišel jsi na to!“ První podporuje pevné myšlení, zatímco druhé – růstové myšlení. Fixní myšlení říká dětem, že nemají nic společného se skutečnými výsledky a nemohou zlepšit schopnosti, které již mají. Ale když chválíte úsilí, inspirujete děti, aby se nevzdávaly.

Děti, které si vytvořily růstové myšlení, nezaleknou se v dospělosti náročných úkolů. 

Ukazují dětem svou práci

Výzkum Harvard Business School odhalil, že dcery matek, které pracovaly mimo domov, bývají vzdělané, mají manažerskou pozici a vydělávají vyšší mzdy než vrstevnice s matkami, které zůstávají doma. A synové těchto matek se více starají o domácnost a péči o děti.

Mají fungující a harmonické manželství

Děti, jejichž rodiče se neustále hádají, jsou na tom mnohem hůře než děti, jejichž rodiče jsou ve šťastném a stabilním vztahu. V rodinách s vysokou mírou konfliktů mezi rodiči jsou děti vystaveny většímu riziku vzniku emočních a sociálních problémů, jakož i potíží s koncentrací a školními výsledky.

Těmto dětem také chybí zdravý vztahový vzor a jako dospělí mohou nevědomky opakovat, jak se jejich rodiče chovali k sobě. Na druhé straně jsou děti ze šťastných rodin emocionálně dospělejší a je u nich méně pravděpodobné, že skončí v násilných a toxických vztazích.

Jsou autoritativní

Psychologové rozlišují tři typy výchovy: tolerantní, autoritativní a autoritářský. Zatímco tolerantní a autoritářské modely se zabývají extrémy dovolení všeho vs. být přísný, autoritativní rodič vede své děti a podporuje jejich zájmy a odpovědnost za výuku. Z dětí těchto rodičů vyrostou disciplinovaní, přesto nezávislí a seberealizovaní dospělí.

Zdroje: childdevelopmentinfo.com, allprodad.com

Autor: Petra Hornová
zavřít reklamu