Shippai: Jednoduchý japonský koncept, který vám pomůže proměnit neúspěch v příležitost

Propadáte často vlivem osobního selhání pocitům smutku a beznaděje? Ať už se jedná o vyrovnání se s chybou v práci nebo s neúspěchem ve vztahu, tyto zážitky často vedou k narušení sebeúcty a vytvářejí začarovaný kruh lítosti a viny. Řešení? Obrátit perspektivu a naučit se vnímat chyby jako příležitost k úspěchu tak, jak to učí japonský koncept shippai.

Umění podívat se na neúspěch jinýma očima

Termín shippai v japonštině označuje pozitivní nebo též konstruktivní neúspěch, což dobře vystihuje i známé japonské přísloví „sedmkrát upadni, osmkrát vstaň“. V moderní západní společnosti, kde jsou individualismus, soutěživost a zviditelnění považovány za cestu k úspěchu, by jakékoli znovuobjevení neúspěchu mohlo být velmi užitečné a mohlo by nás naučit, jak se stát odolným a těžit i z těch nejhorších pádů.

Porážka jako první krok na cestě k úspěchu

Uvědomte si, že neúspěch a porážky se v životě nevyhýbají nikomu, ani slavným a na první pohled úspěšným lidem. Může se stát, že vás vyhodí, jako se to stalo Stevu Jobsovi, že vás podvedou, jako se to stalo Waltu Disneymu, nebo že vás odmítnou, jako se to stalo Coco Chanel. Zkuste si na příkladech těchto osobností uvědomit, že porážku, která nás tolik děsí, lze při zpětném pohledu často vnímat a interpretovat jako první krok k úspěchu.

Pozitivní selhání a odolnost

Není překvapivé, že koncept pozitivního neúspěchu a selhání pochází z Japonska, v japonské filozofii má totiž velký význam pojem odolnosti. Být odolný znamená nenechat se odradit nepřízní osudu, naopak z ní těžit a proměnit ji v příležitost k růstu. Tento koncept je v Japonsku tak hluboce zakořeněný, že má svůj protějšek i v umění. 

Kincugi, staré japonské umění opravovat rozbité předměty lakem smíchaným s práškovým zlatem, je často označováno jako symbol odolnosti. Podle této starobylé tradice se praskliny ve skutečnosti nezakrývají, ale spíše zvýrazňují. Restaurovaný předmět se takto vlastně zkrášluje a stává se uměleckým dílem.

Podobně se každý z nás může naučit vážit si svých slabostí a proměnit okamžiky selhání v cennou příležitost ke zrození našeho silnějšího já. Samozřejmě, že se to ale snadněji řekne, než udělá. Naučit se neúspěch vnímat jako něco dobrého není jednoduché.

Proč je vlastně smíření s neúspěchem tak těžké?

Velkou vinu na tom, proč je pro nás neúspěch tak zničující, má naše výchova a kultura. Od útlého dětství totiž vyrůstáme ve světě, kde nás učí, že pokud uděláme chybu, je to naše vina a budeme potrestáni, ignorováni nebo opuštěni. Abychom se zbavili pocitu viny, je třeba pochopit, že všichni děláme chyby, a že i když se cítíme provinile a zažíváme tento nepříjemný pocit, neznamená to, že jsme špatní.

Bohužel žádné univerzální řešení, které by platilo pro všechny, neexistuje. Obecně je ale možné říci, že „utrpení“ je větší, když se člověk stydí nebo se snaží samotné selhání nějak skrýt. Naopak platí, že čím více je člověk schopen mluvit a vyjádřit, co cítí, tím méně to prožívá jako břemeno.

Aby člověk překonal bolest z neúspěchu, musí rovněž oddělit neúspěch od své identity, například říci „neuspěl jsem u zkoušky“, je něco úplně jiného, než říci „jsem naprostý ztroskotanec a v životě nic nedokážu“.

Mladý muž zničený pracovním neúspěchem.
zdroj: freepik.com

Dejte sbohem perfekcionismu

Smířit se s neúspěchem a porážkou znamená též naučit se umlčet touhu po perfekcionismu a potřebu kontroly, která často dusí náš život. Neustálé zaujetí nedosažitelným perfekcionismem vede k tomu, že člověk vnímá každou svou chybu jako nenapravitelné selhání.

Přestaňte usilovat o dokonalost a stanovte si cíl, který lze neustále, krok za krokem, zlepšovat. S tímto vědomím přestanete chyby vnímat jako dramatické události a z případné kritiky druhých se naučíte vzít to dobré.

Přestaňte se srovnávat s ostatními

Neúspěch je často ještě více traumatizující, když se neustále srovnáváme s ostatními. Neustálé srovnávání se s lidmi kolem nás, zejména s těmi, kteří zdánlivě uspěli tam, kde jsme my selhali, jen zvyšuje náš pocit frustrace. Co radí koncept shippai v tomto případě?

Nesrovnávejte se s ostatními, ale srovnávejte se s tím, kým jste byli včera. Pokud se budeme každý den snažit překonávat sami sebe v porovnání s předchozím dnem, jistě dříve či později najdeme svou silnou stránku.

Strach ze selhání jako past

A konečně nezapomínejte, že umět přijmout neúspěch znamená také nenechat se ovlivnit strachem z případného neúspěchu. Často se stává, že člověk, aniž by si to uvědomoval, omezuje své jednání, a tím i své skutečné šance na úspěch, jen proto, že ho brzdí strach, že udělá chybu.

Zdroj: shippai.org, nytimes.com

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu