Selhání v práci hrozí každému z nás. Jak se znovu odrazit od dna?

Selhání v práci naštve a rozhodí každého, o tom není pochyb a to zejména, pokud se to stane před kolegy, se kterými jste denně v kontaktu. Někteří spolupracovníci jsou nepřející a na vaše selhání ještě upozorní. Vyrovnat se s těmito chybami a neúspěchy může být velmi náročné, ale je to důležitá součást osobního růstu.

Selhání v práci není neobvyklé

Nejprve je třeba pochopit, že selhání v práci není v žádném případě neobvyklé. Stejně jako vy, i ostatní dělají chyby. Naše pracovní životy se prostě pohybují příliš rychle, nároky se zvyšují a zdá se, že to nikdy nedokážeme dohnat – natož abychom se dostali dopředu. Tyto chyby a selhání v práci jsou za těchto okolností nevyhnutelné.

Pokud se tlak na vás zvyšuje, je otázkou času, kdy selžete. Neztrácejte čas zahanbením, když uděláte chybu na svém pracovišti. Když se naučíte akceptovat selhání v práci jako nevyhnutelnou součást procesních pozic, můžete začít překonávat negativní pocity a následky těchto situací.

Pokud se potýkáte s osobními chybami nebo neúspěchy, nezapomeňte, že chyby nebo selhání nám mohou posloužit jako poučení, abychom se učili a zlepšovali se.

Překonejte negativitu spojenou s neúspěchem v práci

Pokud jste někdy selhali v práci, víte, že vaše ego může v těchto situacích trochu „bouchnout“. Naučení se, jak zvládat tyto negativity spojené s neúspěchem v práci, vám pomůže rychle se odrazit a dostat vás zpět na koně.

Tento proces vám pomůže zvládnout zklamání a potenciální rozpaky spojené s neúspěchem v práci a zajistí, že vás tyto negativní emoce příliš dlouho neovlivní. 

Musíte uvažovat o situaci, která nastala. Identifikujte věci, které šly dobře, a věci, které ne. Proč věci, které šly dobře, šly dobře? Proč věci, které šly špatně, šly špatně?

Zodpovězení těchto typů otázek vám poskytne důležité postřehy. Získáte tak lekce, které můžete využít ve zlepšování při příštím podobném úkolu.

Připravte se na negativitu

Kromě zkoumání situace existuje několik běžných emocí spojených s neúspěchy v práci. Naučit se dávat pozor na tyto typy myšlenek a emocí poté, co uděláte chybu v práci – nebo v jakékoli jiné části vašeho života – vám pomůže lépe se s nimi vyrovnat, kdykoli se pokusí zasáhnout vaše duševní zdraví.

Mohlo by to být mnoho věcí – rozpaky, zklamání, konflikt identity, pocit bezcennosti a zbytečnosti, pocit, že nemáte co dodat, pocit, že všichni kolem vás jsou lepší než vy, atd. Existuje pravděpodobně nekonečný seznam, který bychom mohli sestavit, protože lidé se z nějakého důvodu rádi překonávají, zvláště s ohledem na všechny naše minulé chyby a neúspěchy.

Pokud se tím necháte ovládnout, tyto myšlenky a emoce způsobí nepokoje v mozku a poškodí vaše duševní zdraví. Takže, jako byste se připravovali na bitvu s někým jiným, budete rozvíjet svoji strategii boje s těmito emocemi, než se vůbec projeví.

Pokud to uděláte, budete připraveni tyto emoce překonat. Nepodceňujte důležitost jednoduché přípravy. 

Pokud to zkusíte a vytvoříte plán nebo strategii, která pro vás bude mít smysl a bude relevantní pro váš život a pracovní oblast, získáte velmi cennou řadu dovedností.

Zrcadlení, přijetí, použití a opakování

Jakmile vytvoříte svou novou strategii, je čas začít se snažit reflektovat vaše současné chování při zvládání neúspěchu – když děláte chybu za chybou, pláčete, bráníte se a pak sníte hromadu zmrzlinu ve snaze utěšit se. Ano, tuto strategii očividně nemůžete nadále používat – není to efektivní.

Věnujte tedy čas přemýšlení o tom, jak se v současnosti vyrovnáváte s chybami. Proč tak jednáte? Je to váš pokus pokusit se zakrýt vnitřní nejistotu, kterou máte? Nebo existuje nějaký jiný důvod?

V tomto případě může pomoci zjistit váš motivační styl. Jakmile zjistíte důvod, připusťte a přijměte, že takto jste se chovali v minulosti a že musí dojít ke změně.

Jedná se o zásadní krok k učení, jak se odrazit od neúspěchu v práci. Je to proto, že jakmile to uděláte a získáte toto sebeuvědomění, můžete začít používat nové strategie, které jste právě vytvořili pro sebe, a vytvořit nové vzorce chování a návyky, které jsou mnohem přínosnější pro váš osobní růst a pokrok.

Posledním krokem je pak postup opakovat. Kdykoli jste selhali v práci nebo udělali chybu v jiné oblasti svého života, prošli nějakou formou tohoto procesu reflexe a hodnocení. Opakování tohoto procesu vám pomůže upravit vaše strategie a pomůže vám růst a vyvíjet se jako člověk.

Převezměte odpovědnost

Všichni známe tyto lidi – ti, kteří ve své mysli nikdy nic nezavinili, bez ohledu na to, jakou roli hráli nebo jak moc se podíleli na výsledku. Budou obviňovat všechny ostatní a nepřipustí, že byli do výsledku zapojeni.

Nejen, že jsou pro své chování mezi kolegy neoblíbení, ale nakonec také postupují mnohem pomaleji než my ostatní, kteří jsme ochotni přiznat své chyby a převzít za ně odpovědnost.

Snažte se co nejlépe zabránit tomu, abyste se stali „tím neoblíbeným“, kdykoli uděláte chybu, zvláště když se jedná o selhání v práci, protože nikdo nechce pracovat s někým, kdo nemůže převzít odpovědnost nebo nést odpovědnost za své vlastní činy a rozhodnutí.

Není vždy snadné přijmout vinu a přiznat si chyby, zvláště když to má důsledky pro vaše činy. Tento stupeň odpovědnosti je však velmi důležitý pro váš osobní růst a rozvoj.

Zdroj: lifehack.org

Autor: Petra Hornová
zavřít reklamu