Řeč těla o vás mnohé prozradí. Objevte triky, jak na své okolí působit sebevědoměji

Řeč těla je mocná a efektivní metoda jemné komunikace. Řeč těla má stejnou sílu jako slova a ještě větší, pokud se vám je podaří správně kombinovat, budete před ostatními vypadat sebevědoměji. Svým postojem, gesty a pohyby můžeme přesvědčit ostatní, že jsme si sebou jistí, i když se ve skutečnosti cítíme trochu nervózní nebo unavení. 

Neuhýbejte očima

Oční kontakt jedním z nejdůležitějších a nejúčinnějších nástrojů, pokud jde o interakci tváří v tvář s jinou osobou. Udržování správného očního kontaktu znamená poctivost, upřímnost, přístupnost, pozornost a ochotu naslouchat. Musíte jen dávat pozor, abyste nevypadali příliš zvědavě, ale kromě toho je to velmi účinná metoda.

Podobně osoba, která se během rozhovoru věnuje očnímu kontaktu, má sklon ukázat, že může vyzařovat pocit bezpečí a zároveň vyzařovat sebevědomí. Na druhou stranu je opak, konkrétně odvrácení nebo pohled dolů, když s někým hovoříte, často chápán jako známka nejistoty.

Buďte mírně předkloněni

Při konverzaci s jinou osobou změňte svůj úklon. To je obzvláště důležité, pokud sedíte, protože naklonění dopředu může skutečně změnit dojem z vás. Sklon dopředu ukazuje druhé osobě, že jí věnujete pozornost a že vás zajímá, co říká. Současně takové držení těla vysílá zprávu o sebevědomí tím, že snižuje nebo eliminuje bariéry mezi vámi a vaším partnerem.

Na druhou stranu, naklonění dozadu zvyšuje vzdálenost mezi vámi a druhou osobou, což ukazuje na nedostatek zájmu nebo pozornosti.

Dívejte se zpříma

Lidé, kteří chodí se skloněnou hlavou nebo skloní hlavu, když mluví s jinou osobou, mají obecně introvertní osobnost. Tyto polohy se také často interpretují jako nedostatek sebeúcty nebo sebevědomí. Pokud naopak někdo chodí nebo mluví s ostatními se zvednutou hlavou, bude vypadat jako bezpečná, sebevědomá a pyšná osoba.

Nakonec vše přijde na to, že takové postoje také naznačují otevřenost a poctivost, protože ten člověk nic neskrývá.

Zaujměte vzpřímený a otevřený postoj

Je nezbytné věnovat pozornost držení těla, zvláště když čelíte důležitým výzvám, jako je schůzka nebo pracovní pohovor. Pokud chcete vyjádřit důvěru, měl by být váš postoj vyrovnaný a měli byste také vypadat uvolněně. Stáhněte ramena dozadu a narovnejte hlavu. Tímto způsobem budete vypadat vyrovnaně, ale zároveň sebevědomě. Shrbená, napjatá poloha s rameny dopředu a hlavou dolů působí opačným dojmem: nejistota, plachost a nervozita.

Na druhou stranu, když mluvíme o otevřeném postoji, mluvíme o tom, jak držet nohy mírně od sebe. To platí také pro vaše paže, protože to znamená, že jste otevřeni a dáváte pozor na to, co ten druhý říká. Naproti tomu uzavřená poloha, s rukama a nohama zkříženými nebo velmi blízko u sebe, označuje opak.

Neschovávejte ruce

Pokud chcete, aby si někdo jiný uvědomoval důvěru, kterou v sebe máte, měli byste mít ruce daleko od svých kapes. To mimochodem také dobře funguje, aby vám ostatní lidé věřili. Dávat ruce do kapes ukazuje nervozitu, nejistotu a potřebu něco skrývat nebo si udržovat odstup. Proto je lepší je jednoduše udržovat na dohled a v uvolněné poloze.

Vědomě nebo nevědomě, když se někdo cítí sebevědomě, je vzdálenost mezi prsty vašich rukou obvykle větší, máte tendenci trochu více zvednout palce a přiblížit prsty.

Zdroj: brightside.me

Autor: Petra Hornová
zavřít reklamu