Pracujte se svým dítětem na sociálních dovednostech i během karantény

Vzhledem k pandemii COVID-19 došlo k tomu, že naše děti zůstávají celé dny doma, protože jsou školy zavřené a styk s přáteli je nemožný. Dovedete si představit, jak tato situace ovlivňuje samotné děti, které socializaci potřebují jako sůl?

Jezte spolu a udržujte oční kontakt

Rodinné posezení u jídla je doba, kdy si děti i dospělí mohou povídat z očí do očí, mohou se učit a dokonce lépe poznat. Zeptejte se svého dítěte, jaké jsou jeho nejoblíbenější části dne a jaké jsou ty neoblíbené. Zapojte je do konverzací se svými sourozenci, podpořte jejich empatii.

Podporujte diskuze

Vytvoření vzájemné konverzace je klíčovou sociální dovedností. Navrhněte téma konverzace jako je sport, oblíbená událost nebo plán pro dnešní den. Hledejte to, o čem dokáže mluvit, vést dialogy. Dítě pak získá vizuální představu o tom, jak konverzace probíhá, jak vychází z každého nového komentáře.

Kdo je poražený a kdo vítěz?

Být dobrým vítězem, nebo dobrým poraženým je pro některé děti těžké. Když emoce vystoupají vysoko, mají tendenci se rozčilovat a bouřit nebo se posmívat, chvástat a vtírat své vítězství tváří v tvář ostatním. Pozvěte své dítě k výběru hry, kterou chcete hrát. Během hry si všimněte tělesných signálů vašeho dítěte – mohou sloužit jako varovné signály přehnané emoční reakce.

Pomozte jim upozornit na jejich emoční stav a připomenout, že mají moc si vybrat. Pomozte dítěti propojit tečky mezi tím, co prožily a tím, co mohou udělat, až začnou ztrácet kontrolu. Společně vytvořte strategii, kterou vaše dítě může použít při rozpoznávání jejich počátků přehnaných emocí.

Zkoušejte oslovení

Mnoho dětí se snaží oslovit ostatní, jenže postupně začnou pociťovat rozpaky a vzdají to. Odstraňte tento jejich blok, pomozte jim se rozhodnout, koho chtějí oslovit, co mají říct a jak to udělat. Jako jejich rodiče jim s jejich socializací musíme co nejvíce pomáhat.

Právě teď máte jedinečnou šanci se svému dítěti věnovat naplno. Pamatujte, že děti vás neustále potřebují, nenechte je se uzavřít do sebe.

Autor: Katka Procházková
zavřít reklamu