Pozitivní vliv přírody na naše duševní zdraví

Pouhá procházka lesem za slunečného rána může probudit nejintimnější pocity štěstí a vnitřního klidu. Odborně řečeno, příroda vám otevírá brány do environmentální psychologie. Ta samotná prošla dlouhou cestou, aby tuto skutečnost mohla potvrdit.

Naše afinita k přírodě je genetická a hluboce zakořeněná v evoluci

Napadlo vás někdy, proč si většina lidí raději rezervuje ubytování se skvělým výhledem z balkonu nebo terasy? Proč se pacienti, kteří mají ze svého nemocničního lůžka lepší výhled, uzdraví dříve, než ostatní?

Příroda vás totiž nikdy nezklame, proto ji milujte a zůstaňte v její blízkosti. Budete se cítit mocnějšími. Každý se cítí dobře, když se ho dotkne jemný vánek nebo na něj září paprsky teplého slunce.

Pobyt v blízkosti přírody zlepšuje fyzickou a duševní pohodu s rozmanitými účinky, které zažijete na všech úrovních.

Příroda ovlivňuje zdraví

Takovým příkladem je i koupání v lese. V Japonsku známé jako Shinrin-yoku. Lidé, kteří se věnují této činnosti, vlastní optimální funkce nervového systému a mají v rovnováze i jiné orgány, např. srdce a střeva.

Venkovní aktivity navíc snižují pravděpodobnost vzniku problémů se zrakem – dalekozrakost a krátkozrakost. Existuje taktéž přímá souvislost se cvičením venku a hodnotou BMI, která je prokazatelně udržitelnější. Lidé pohybující se v přírodě jsou méně unavení.

Příroda zlepšuje psychickou pohodu

Příroda pomáhá regulovat naše emoce a působí blahodárně i na paměť. Jedna studie potvrdila, že jedinci putující po naučné stezce, byli v paměťovém testu úspěšnější, než ti, kteří se procházeli jen po městských ulicích.

Procházky přírodou prospívají lidem s depresí

U lidí s depresivními poruchami došlo v přírodě k výraznému zlepšení nálady. Nejen to, cítili rovněž větší motivaci a energii, aby se vzpamatovali a dostali se zpět do normálu.

Nedávná šetření odhalila, že pobyt venku omezuje stres díky tomu, že se sníží hladina stresového hormonu kortizolu. Jsou i důkazy, které naznačují, že silné vazby na životní prostředí úzce korespondují s navýšením výkonu a schopností soustředit se. Naopak se sníží šance na rozvoj poruch pozornosti.

Zdroj: positivepsychology.com

Autor: Renata Horáková
zavřít reklamu