Osobnostní rysy komplikující naše pracovní úspěchy aneb proč nás šéf nechce povýšit, dobré práci navzdory

Lidé si často neuvědomují, že některé vlastnosti jim mohou značně bránit v jejich pracovním úspěchu, ať už jde o kariérní postup nebo získání určitých projektů. Pokud se vám již několikrát stalo, že vás vaši nadřízení odmítli povýšit nebo vám zvýšit plat, může to být tím, že vás brzdí určité aspekty vašeho chování. 

Fixní myšlení

Věříte tomu, že někteří lidé se rodí se zvláštním talentem a že naše schopnosti a inteligence jsou pevně dané? V tom případě jste typickým představitelem fixního myšlení. Vzhledem k tomu, že případné neúspěchy tito lidé považují za potvrzení omezenosti svých schopností, často se vyhýbají výzvám a novým zkušenostem, bojí se zdravě riskovat a rychle se vzdávají, když se jim něco nedaří.

Zaměstnavatelé ale obecně dávají přednost lidem s růstovým myšlením, kteří věří, že schopnosti lze rozvíjet pomocí odhodlání a tvrdé práce. Jsou ochotní učit se, nebojí se inovací a k případným neúspěchům se staví čelem.

Arogance

Arogantní lidé na své okolí působí dojmem, že všechno vědí, a proto jim nikdo nenabízí žádnou pomoc. Často ale zároveň platí, že k tomu, abychom byli úspěšní, určitou pomoc od ostatních potřebujeme, neboť nikdo nezná všechno.

Arogantní lidé ale nejsou ochotni přiznat, že například neznají odpovědi na některé důležité otázky, které s danou prací souvisejí. Kromě toho k dobrým pracovním vztahům samozřejmě nepřispívá ani to, že jejich vystupování připadá druhým lidem pohrdavé či domýšlivé.

Úspěšný muž v obleku.
zdroj: unsplash.com

Neochota přizpůsobit se a vystoupit ze své komfortní zóny

Jednou z charakteristik mnoha úspěšných lidí je jejich flexibilita. Ochota učit se a přizpůsobit se je v dnešních rychle se měnících podmínkách velmi důležitá. Tito lidé jsou zvídaví, neustále hledají nové a lepší způsoby řešení problémů.

Pokud občas nevystoupíte ze své komfortní zóny, vytvoříte si pouze strach z nových a náročných situací. Většina úspěšných lidí ale musela riskovat, aby dosáhli svých cílů. Úspěch vám nezaklepe na dveře, musíte „vyjít ven“ a najít si ho sami.

Stěžování si a svalování viny na ostatní

Lidé, kteří jsou úspěšní, vždy přebírají odpovědnost za své činy, ať už jsou dobré nebo špatné, správné nebo nesprávné. Přijímají odpovědnost plně a bez výhrad, nikdy nesvalují vinu na někoho jiného. Duševně silní lidé neztrácejí čas sebelítostí. Místo toho si přiznají, co se nepovedlo, a přejdou k další výzvě. Neustálé obviňování druhých je naopak vnímáno jako důkaz nezralosti i neochoty přijmout odpovědnost za své činy.

Rovněž stěžování na to, proč jsou všichni kromě vás úspěšní, není dobré využití času a v podstatě se tím rovněž jen zbavujete odpovědnosti. Není pravda, že ostatní jsou úspěšní výhradně díky štěstí, příležitostem či privilegiím. Zkuste místo toho využít čas, který trávíte stěžováním, k usilovnější práci a učení.

Impulzivnost

Příliš impulzivní chování není v pracovním prostředí vítáno. Souvisí to i s tím, že vznětlivost a snadné podléhání náhlým pocitům je typické pro jednání, které pokládáme za špatně promyšlené, nepřiměřeně riskantní a nevhodné. Tomu všemu se samozřejmě naši nadřízení chtějí vyhnout.

Zdroj: inc.com, hbr.org

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu