Nejlepším zaměstnancům dávají důvody k výpovědi často sami zaměstnavatelé. Které patří mezi nejčastější?

Udržení zaměstnanců je pro malé podniky důležité kvůli vysokým nákladům na nábor zaměstnanců a kvůli negativnímu dopadu, který může mít ztráta klíčového zaměstnance na morálku zaměstnanců a vztahy se zákazníky. Kromě toho, když zaměstnanec, kterého jste proškolili, odejde, berete to jako velkou zradu. 

Bez ohledu na to, jak dobrý manažer jste, někdy zaměstnanci odcházejí. Jejich odchod často pramení z faktorů mimo vaši kontrolu, ale někdy důvody, proč odcházejí, souvisejí s chybami, které můžete napravit nebo jim předejít.

Neplatíte dost

Ano, jste malá firma, ale vaši zaměstnanci musí platit účty, něco jíst a mít bydlení. Další faktory jsou důležité, ale peníze jsou primárním motivátorem.

U zaměstnanců, kteří se ukáží jako cenní, plaťte stejnou, nebo vyšší, mzdu, než by měli u konkurence. Je pochopitelné, že jste malá firma a nemáte velký rozpočet na to, abyste platili to, co platí velké korporace? Ano, ale požádat někoho, aby bral méně peněz, než kolik může vydělat jinde, neznamená mít loajálního a dlouhodobého zaměstnance.

Neumožňujete jim růst

Hvězdným zaměstnancem se nikdo nestane jen tak. Rádi se učí a chtějí být každý den o něco lepší. Co to pro vás znamená? Neustále jim dávejte příležitosti trénovat. Posílejte je na konference, zaplaťte za novou certifikaci nebo se spojte s někým, koho v oboru znáte.

Existuje šance, že do nich budete značně investovat a všechny tyto znalosti přenesou do jiné společnosti? Ano, ta šance tu je, ale ten risk za to rozhodně stojí.

Nejste dostatečně nároční

Jakmile absolvují školení, touží ho uvést do provozu. Nejsou šťastní, když přicházejí do práce a dělají každý den stejnou rutinní práci. Jako manažer byste měli neustále hledat nový způsob, jak je využít. Přidání více práce není řešením. Když budou řešit problém, dejte jim nový problém.

Nerespektujete jejich čas

I když to platí pro každého zaměstnance, u skvělých zaměstnanců se rychle stává problémem, často aniž byste si to uvědomovali. Protože jsou spolehliví, jsou to první lidé, kterým zavoláte, aby se postarali o důležité úkoly, ale nemůžete je přetěžovat.

Respektujte jejich pracovní náplň. Sdělte jim, že od nich očekáváte, že dají přednost rodině, a chcete, aby vám řekli, zda se cítí přetíženi.

Necháte je pracovat 9-5

Žijeme v propojeném světě. Ve většině podniků mohou zaměstnanci vykonávat část své práce téměř odkudkoli. 

Jistě, budou se konat schůzky a další naplánované události, kterých se musí zúčastnit (a oni tomu rozumějí), ale mimo to si dokáží samo rozvrhnout pracovní čas.

Málo je chválíte

Špatní manažeři mají názor, že pokud někdo dostává výplatu, dělat skvělou práci je samozřejmost – ne něco zvláštního. Každý by měl přijít do práce, aby odvedl skvělou práci, ale pokud dostatečně nechválíte, pravděpodobně budete mít vyšší fluktuaci zaměstnanců.

Každý má rád komplimenty. 

Nežádáte o dostatečnou zpětnou vazbu

Vaši skvělí zaměstnanci mají spoustu nápadů. Pokud o ně nepožádáte, přicházíte o něco, co by mohlo změnit – vylepšit – vaše podnikání.

Ale co je důležitější, zeptejte se jich, co si myslí o své práci, a povzbuďte je, aby byli upřímní. Pouhé dotazování a poslech je běh na dlouhou trať, ale s těmito informacemi můžete neustále vylepšovat jejich pozici, abyste drželi krok s tím, jak se vyvíjejí jako profesionálové.

Autorský text

Autor: Petra Hornová
if (show_sssp) { document.querySelector(".fb-comments").remove(); }
zavřít reklamu