Náklady obětované příležitosti: Základní pojem finanční gramotnosti. Umíte si je ve vašem životě spočítat?

Při rozhodování, ať již v osobním nebo pracovním životě, se většinou rozhodujeme mezi určitými alternativami. V naprosté většině případů pak platí, že pokud se rozhodneme pro jednu alternativu, ostatní alternativy zpravidla nemůžeme realizovat, a tedy užitek či příjem z nich plynoucí nezískáme. Právě tento užitek, příjem, který by mohl plynout z nejlepší alternativy, kterou v důsledku našeho rozhodnutí nemůžeme realizovat, se velmi trefně označuje pojmem náklady obětované příležitosti

Co jsou to náklady obětované příležitosti a jak je zjistit?

Náklady obětované příležitosti pomáhají jednotlivcům i podnikům pochopit dopady přijetí určitého rozhodnutí. Představují to, o co může jednotlivec nebo podnik při rozhodování přijít. Naučit se je používat vám pomůže pečlivě zvážit všechny možnosti, které máte k dispozici, abyste se mohli rozhodnout co nejlépe. Náklady obětované příležitosti můžete použít v různých situacích, nejčastěji se ale používají při rozhodování o financích. Ke zjištění nákladů obětované příležitosti existuje jednoduchý vzoreček: náklady obětované příležitosti = výnos z nezvolené možnosti (potenciální ztráty) – výnos ze zvolené možnosti (potenciální zisky).

Zhodnoťte situaci

Shromážděte všechna fakta a údaje, které máte kolem dané situace k dispozici, abyste mohli učinit rozumné rozhodnutí. Určete hrstku proměnných, pozitivních i negativních, které mohou ovlivnit konečné rozhodnutí. Problém rozdělte na nejnutnější složky: ztráty a zisky.

Určete potenciální zisky

Ačkoli počáteční zisk může být zřejmý, je důležité zvážit všechny možné přínosy. Zamyslete se nad krátkodobými i dlouhodobými finančními zisky nebo nad tím, zda byste mohli ušetřit více peněz tím, že učiníte jedno rozhodnutí místo druhého. Je také nezbytné zvážit veškeré nefinanční přínosy, včetně toho, co by vám mohlo přinést pocit většího naplnění nebo lepší pozici na vaší kariérní cestě.

Určete potenciální ztráty

Určení ztrát může být obtížnější. Určit, kolik peněz získáte na počátku, se může zdát jednoduché, ale dlouhodobé výnosy se zjišťují hůře. Například pokud se rozhodujete, zda máte přijmout nabídku zaměstnání, můžete zvážit další potenciální zaměstnání, včetně jejich platů, výhod a možností růstu. Pokud v současné době pracujete, musíte také zvážit, co by vám tam chybělo.

Použijte vzorec

Jakmile máte jasně definované zisky a ztráty, můžete určit náklady obětované příležitosti. Chcete-li vzorec použít matematicky, je nutné zahrnout zisky a ztráty, které lze kvantifikovat, například finance. Například pokud chcete přijmout práci s platem 45 000 Kč měsíčně a opustit své současné zaměstnání, které vám vynáší 42 000 Kč měsíčné, náklady obětované příležitosti budou následující:

Náklady obětované příležitosti = výnos z nezvolené možnosti – výnos ze zvolené možnosti.

Náklady příležitosti = 42 000 – 45 000

Náklady příležitosti = – 3 000 Kč

To znamená, že pokud zůstanete ve svém současném zaměstnání, přijdete o 3 000 Kč.

Udělejte informované rozhodnutí

V této fázi víte, zda finanční zisky převažují nad náklady. Následně je nutné zvážit i nefinanční ztráty či zisky, které vaše rozhodnutí mohou samozřejmě do velké míry též ovlivnit. Náklady obětované příležitosti jsou jakýsi základ, od kterého se lze v některých situacích při rozhodování odrazit.

Zdroj: masterclass.com, thebalance.com

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu