„Maminčin mazánek“ bohužel není fiktivní postava, ale skutečný muž. Co se vyplatí vědět?

Potkali jste muže, který se na první pohled zdá být zcela v pořádku. Je láskyplný, starostlivý, pracovitý a také vázaný na svou rodinu. Nejsilnější náklonnost chová ke své matce, od které se vlastně nechce vůbec odpoutat. Často jí volá, denně ji navštěvuje, když jste si pořizovali společné bydlení, trval na tom, abyste zůstali ve stejné čtvrti jako ona „pro případ, že by mě potřebovala“. Něco je špatně.

Identifikační znaky

Pravděpodobně máte co do činění s potenciálním maminčiným mazánkem. I když zároveň je hned na začátku nutné říci, že ne každý, kdo miluje a respektuje svou matku, je „maminčin mazánek“. Důležité je odhalit, zda se u tohoto člověka objevují určité vlastnosti.

Z psychologického hlediska je to člověk, který nedokáže rozvíjet a budovat svou vlastní identitu, přičemž vychází právě z uznání, které vůči němu rodiče, zejména matka, činí.

Vztah matka-dítě silně ovlivňuje psychický život dítěte. Muž, jehož matka je příliš přítomná a ochranitelská a která mu neustále poskytuje takzvané „škodlivé mazlení“, se od ní i v dospělosti těžko odpoutá, protože nebude mít nástroje, jak se vyrovnat se změnou a odpovědností.

Není nic špatného na tom, když muž zavolá mamince, aby jí oznámil, že přijal novou práci. Pokud se ale muž rozhodne nepřijmout lukrativní nabídku zaměstnání, protože jeho maminka nesouhlasí, například proto, že nová práce se nenachází v blízkosti jejího bydliště, tak tato situace již zcela normální není.

Pozorujte jeho matku

I když se partnerky maminčiných mazánků obvykle zlobí na své protějšky, hlavním viníkem problému jsou jejich matky. Jsou to většinou ženy, které se rozhodly zcela věnovat se rodině, možná proto, že dostaly podobný rodičovský příklad. To je vedlo tomu, že veškerou svou lásku, péči a čas „investovaly“ do svého jediného nebo oblíbeného syna.

Ještě silněji k tomu dochází v případě, že tato žena žila či žije v nespokojeném manželství nebo vztahu. Matka tak do syna promítá to, co jí samotné ve vztahu chybí. Rozvíjí se u ní potřeba připoutanosti, která vede k tomu, že se dítě neosamostatňuje. Zvýší svou péči a služby, aby se jí na oplátku dostalo lásky a uznání, čímž vzniká dysfunkční začarovaný kruh, do něhož se syn zaplétá a ztrácí svou autonomii i svobodu.

Dospělý syn objímá svou matku.
zdroj: freepik.com

Jak z dítěte neudělat maminčina mazánka

K situaci přispívá též to, že obecně platí, že matky jsou ke svým synům shovívavější než ke svým dcerám. Na rozdíl od svých dcer mají tendenci činit je méně samostatnými. Zatímco některým synům se nakonec podaří vymanit se z matčina sevření, jiné to může uvěznit.

Matka, které lidově často přezdíváme „matka kvočna“, kontroluje, přemýšlí a chtěla by, aby se její dítě cítilo bezpečně za všech okolností, i když je dospělé. Chtěla by ho ochránit před každou bolestí, zklamáním nebo smutkem. To ale samozřejmě není reálné. Utrpení patří k životu a dítě ho bude muset také zažít, přílišná a neustálá kontrola není nejen možná, ale pro budoucí život dítěte ani žádoucí.

Od útlého věku je důležité, aby byly děti samostatné, aby mohly samy objevovat své vlastní zdroje. Je důležité nechat děti dělat chyby. Sami víme, že oheň pálí nejen proto, že nám to bylo řečeno, ale také proto, že jsme to sami alespoň jednou okusili na vlastní kůži.

Po praktické stránce děti zvykejme, aby se samy staraly se o některé drobnosti, jako je příprava tašky do školky nebo úklid hraček. Samostatnost je zkrátka základem všeho. Je to vaše dítě, ale není to váš majetek.

Jak rozpoznat a zvládnout maminčina mazánka

Abychom poznali pravého maminčina mazánka, musíme si dát pozor, abychom neupadli do stereotypů. Ne každý muž se slabostí pro rodinu musí být nutně maminčin mazánek.

  • Matka je prubířským kamenem každého vztahu – maminčin mazánek má s matkou symbiotický vztah. Matka je ideální ženou a prubířským kamenem všech ženských vlastností. Bezkonkurenční paradigma a zdroj absolutních pravd, ať už jste kandidátka na přítelkyni, nebo dokonce jen kamarádka, pokud nesplňujete normy stanovené matkou, vždy vás bude odsuzovat.
  • Zdá se být dokonalý, ale buďte opatrné – maminčin mazánek se zdá být milý, citlivý, laskavý, upravený, zdvořilý, romantický, pozorný a úspěšný, prakticky dokonalý ve všech směrech. Je vzorným dítětem, nikdy nezpůsobil rodičům žádnou nelibost ani potíže, protože svá rozhodnutí vždy formoval tak, aby je nezklamal. Ve skutečnosti nemá žádné kritické myšlení a je pro něj nemyslitelné odporovat matce, protože by to znamenalo ztratit její uznání, a tedy i lásku.
  • Je připraven spíše přijímat než dávat – maminka je zidealizovaná, takže najít partnerku, která by jí „odpovídala“, je komplikované. Zároveň ho toto chování nevědomky udržuje v jeho dětském stavu, kdy je připraven více přijímat než dávat.

Je možné, aby se maminčin mazánek vůbec zamiloval?

Ano, je, ale zároveň je nepravděpodobné, že by vás postavil na první místo, když má učinit důležité rozhodnutí. Bude vždy cítit potřebu zapojit svou matku, vyprávět jí o svém životě a stěžovat si na nedorozumění s vámi. Matka bude vždy nedílnou součástí vašeho vztahu.

Mnoho partnerek maminčiných mazánků si často stěžuje, že žijí ve vztahu ve třech, protože při každém konfliktu, i tom nejbanálnějším, má muž tendenci hledat útočiště a útěchu v náruči matky, která je vždy připravena ho přijmout a rozdávat své „cenné rady“.

Zdroj: verywellmind.com, cosmopolitan.com

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu