Lhaní partnerovi o penězích aneb nová nevěra, která je stále častější

Možná za to může současná nelehká situace, ale stále častěji se ve vztazích lze setkat s něčím, pro co se ustálil název „finanční nevěra“. Co si pod tím představit? Stále více lidí lže svým blízkým o tom, kolik vydělávají nebo kolik skutečně utrácejí. Je to jen malá nevinná lež? Anebo se jedná o větší a hlubší problém?

Moje peníze neznamená vždy naše peníze

V době krize a ekonomické nestability se stále více párů rozchází kvůli finanční nevěře. A lhaní o penězích je často jedním z kroků, které k definitivnímu rozchodu vedou. Hádají se lidé kvůli penězům? Ano, a to zdaleka nejen o tom, jak používat ty, které jsou určeny na společnou domácnost.

Lidé se mohou hádat rovněž proto, že se ukáže, že partner má mnohem více peněz, než vždy tvrdil, že vydělává. Anebo i mnohem méně, protože je vzal z rozpočtu a utratil, možná se i zadlužil, aniž by o tom druhému řekl.

Je lhaní o penězích horší než „skutečná“ nevěra?

Podle jednoho průzkumu z loňského roku, kterého se zúčastnilo téměř 2500 respondentů, se více než polovina z nich domnívá, že finanční nevěra, tedy lhaní partnerovi o penězích, je stejně špatná jako nevěra fyzická. Lhaní o penězích totiž spouští stejné mechanismy jako lhaní o skutečných nebo virtuálních záletech.

Bankovní účet jako tabu

Zároveň se ukazuje, že některé osoby považují mluvení o jejich finanční situace za intimnější než mluvení o intimním životě jako takovém. Trochu nadneseně tak můžeme říci, že sexualita je považována za méně intimní téma než bankovní účet. I proto je tak běžné lhát o penězích.

Lhaní o penězích a zklamaná očekávání

Každý pár spojuje důležitost, kterou oba přikládají určitým věcem, což vyplývá ze společného očekávání. Partneři se vyvíjejí s ohledem na to, že společně dosáhnou určitého cíle, například narození dítěte nebo koupě domu.

Samotná očekávání však nestačí, je třeba je kombinovat s hodnotou, kterou každý z nich přikládá společnému projektu. A to nejen narození dítěte či koupi domu, ale také třeba jen výměně nábytku v obývacím pokoji.

Pokud něčemu nepřikládáme stejnou hodnotu nebo nepěstujeme očekávání, že toho budeme schopni v páru dosáhnout, cítíme se zrazeni, protože jeden z nás má pocit, že byl podveden, pokud jde o význam, který jsme původně přikládali společnému a sdílenému jednání, ať už jde o věrnost jako takovou nebo o bankovní účet.

Finanční nevěra

Definovat nevěru jako „finanční“ je tedy vlastně jen určitý jazykový trik. Skutečností totiž zůstává, že jeden z partnerů nerespektoval společná očekávání a dohody. Nebo již nepřikládá projektu páru hodnotu a odchyluje se od původních dohod, ať už implicitních nebo explicitních, které existují v každém svazku.

Muž ukazuje prázdné kapsy, protože žena moc utrácí.
zdroj: freepik.com

Člověk se cítí zrazen, i když je „bohatší“

Z jiného průzkumu vyplynulo, že pro 27 % respondentů je zjištění, že jejich životní láska má bankovní účet, o kterém nevěděli, ponižující a bolestnější než odhalení tajného vztahu. Zároveň 31 % respondentů je připraveno vztah přerušit, pokud zjistí, že druhá osoba lhala o svém platu nebo příjmu. Nejvíce zarážející je, že partneři se dostávají do krize, i když zjistí, že ekonomická situace páru je lepší, než se domnívali. Může to být proto, že kdybychom to věděli dříve, ušetřili bychom si určité „utrpení“.

Z toho všeho lze poměrně snadno vyvodit, že finanční nevěra bývá vnímána jako velmi závažná, ať už jde o lhaní o tom, kolik peněz má druhý člověk navíc, nebo o zatajování výdajů, nákupů, dluhů či investic, které snížily rozpočet páru nebo poškodily rodinu.

Lhaní o kabelkách, hodinkách a podobně

Ona lže o skutečné ceně poslední kabelky, kterou si koupila, nebo o tom, kolik kabelek si za poslední měsíc koupila. On o tom, kolik stály hodinky, kterých si okamžitě všimne na jeho zápěstí, nebo o tom, kolik opravdu zaplatil za nejnovější „hi-tech hračku“, bez které se absolutně neobejde.

Lhát o utracených penězích, abychom si dopřáli malý hřích, je podle psychologů spíše než zradou nezralým způsobem chování. Lži v tomto případě pramení spíše z pocitu studu než z touhy vydat se na skrytou ekonomickou cestu.

Nejdůležitější je zdravý selský rozum

Samozřejmě, že není stoprocentně nutné, abyste partnerovi říkali o každém výdaji. Pokud máte vlastní plat a vlastní ekonomickou nezávislost, je správné si ji zachovat. Finanční autonomie je forma svobody, kterou je třeba v páru chránit. Jeden od druhého by nikdy neměl požadovat vyúčtování výdajů.

Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že peníze jsou moc, zejména v době krize, a proto je třeba s nimi hospodařit jasně a společně, aniž by převládlo sobectví, jinak se rovnováha v páru rozpadne.

Zdroj: corrierenazionale.it, donnamoderna.com

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu