Které dovednosti jsou nejdůležitější pro dnešního profesionálního prodejce?

Úspěšný a solidní prodejce by se měl neustále učit a zlepšovat v oblasti komunikace, umění naslouchat, musí být spolehlivý a důvěryhodný. Teprve na těchto základech lze budovat jakýkoli obchod, ale také vlastní život, rodinu, přátelství i profesionální kariéru.

Dnešní profesionální prodejce

Úspěšný prodejce zná a chápe základní obchodnické krédo: „V životě můžete mít všechno, co chcete, jestliže budete pomáhat druhým v tom, aby dostali, co chtějí“.

Spolehlivost a důvěryhodnost

Důvěryhodnosti není možné dosáhnout bez toho, pokud neprokážete spolehlivost. Dá se říct, že spolehlivost dodává na důvěryhodnosti. A věrohodnost přechází v důvěru a s důvěrou přichází i obchodní úspěch.

Důvěra je jednou z věcí, které si zákazník ve světě prodeje cení vždy na prvním místě! Hlavním důvodem, proč se lidé rozhodnou něco nekoupit, je právě nedostatek důvěry. Pokud zákazníkovi něco slíbíte, je nutné vše dodržet. Platí to zejména v případech, kdy se vyskytnou nějaké potíže. Jestliže má zákazník jakýkoli problém v průběhu obchodu nebo problém s užíváním produktu, pak je pravděpodobné, že sebemenší nedostatek v podpoře a dotahování věcí ze strany prodejce se rozroste do nesmírných rozměrů. A tak i maličkosti mohou obchod narušit či zničit.

Pečlivé naslouchání

Naslouchat potřebám potencionálního zákazníka je klíčové. Jako úspěšní profesionálové musíte být schopni pozorně naslouchat všem potřebám, přáním a touhám. Zajímavá je skutečnost, že čím více toho o potřebách svých zákazníků víte, tím větší jsou vaše možnosti je uspokojit. A určitě nejde jen o to. Pokud zákazník vnímá, že prodejce pozorně a se zájmem naslouchá, prohlubuje se ona klíčová důvěra. Staré přísloví to vystihuje naprosto přesně: „Mluvení znamená sdílení slov, ale naslouchání je sdílení zájmu.“

Specifika komunikace

Většinou lidé poslouchají ve stejném tempu jako mluví. Je-li to možné, jako profesionální prodejce přizpůsobte tempo své řeči tak, aby vyhovovalo zákazníkovi.

Výjimkou jsou následující problematické situace:

  • Zákazník se nechá „unést“, je vzteklý a hrubý. V takové chvíli vy řeč zklidněte a zpomalte její tempo.
  • Zákazník používá slang, nespisovná slova a vulgarity. Profesionální prodejce se za všech okolností musí chovat slušně a zachovávat si profesionální přístup. Zákazník vás pak bude posuzovat podle vyššího standardu, bude k vám pociťovat úctu a důvěru.
  • Zákazník mluví příliš pomalu nebo tak rychle, že přizpůsobit se tempu vás ruší a rozptyluje. Musíte se pokusit projev zákazníka trochu „usměrnit“.

Úspěšný a solidní prodejce by měl jednat vždy v souladu s etickými pravidly a základními pravidly slušnosti!

Autor: Bára Králová
zavřít reklamu