Komunikační dovednosti jsou rozhodující pro všechny profese: Jaké druhy bychom měli používat

Bez ohledu na to, jakou práci máte nebo v jakém oboru pracujete, potřebujete silné komunikační schopnosti. V praxi se jedná o vlastnosti a znalosti, které vám pomohou poskytovat a přijímat informace.

Ať už obvoláváte potenciální zákazníky nebo máte schůzku s klienty, posíláte e–maily šéfovi či píšete tiskovou zprávu nebo vykonáváte cokoliv jiného, vše vyžaduje lidské úsilí o správnou komunikaci.

Komunikace je základ

„Lidé prostřednictvím komunikace posuzují vaši kompetenci, nápady, silné stránky i slabé stránky a váš potenciál podle toho, jak komunikujete, např. softwarový inženýr by kvůli špatným komunikačním dovednostem, mohl ztratit důvěryhodnost.“ Nechá se slyšet Terry Rubin – spoluzakladatel a spoluvlastník jedné poradenské firmy.

Silná komunikace zajišťuje, že členové vašeho týmu nebo společnosti, dobře spolupracují a dosahují svých cílů. Je důležité si uvědomit, že organizace jsou ve svém srdci skupinou jednotlivců, kteří spolupracují a rozhodují s cílem dosáhnout společného poslání.

Bez komunikace si jednotlivci nemusí navzájem rozumět, natož pak cílům své organizace. I když jste samostatně výdělečně činní, stále musíte mluvit s klienty nebo zákazníky, abyste dosáhli svých vlastních obchodních cílů.

Sečteno a podtrženo

Dobrá komunikace zajišťuje, že očekávání jsou jasná, názory jsou slyšet, lidé se cítí respektováni. Současně vztahy a pracovní výkony zůstávají zdravého jádra – říká komunikační expertka Julie Quinne, jenž je strategickou manažerkou a koučkou s více než 20 let zkušeností.

Jaké jsou nejběžnější typy komunikace?

Mezi nejznámější komunikační dovednosti na pracovišti patří:

Verbální komunikace

Ta samozřejmě zahrnuje slova, která říkáte a slyšíte od ostatních – především osobně, po telefonu nebo při videochatu. Jinými slovy, je to mluvit a poslouchat.

Neverbální komunikace

Poskytuje nám zprávy, které sdělujeme bez použití našich slov – vše od toho, co naznačuje naši řeč těla a hlasový tón, až po to, jak se v prostoru pohybujeme vzhledem k ostatním v konverzaci, jak se oblékáme nebo jinak prezentujeme.

Písemná komunikace

Je přenos informací prostřednictvím textu, např. e–maily, texty a jiné zprávy.

Psaní je zásadní pro úspěch na pracovišti, bez ohledu na to, jaké je vaše zaměstnání.

Vizuální komunikace

Tou se rozumí používání obrázků, tabulek, grafů nebo jiných obrázků ke sdělování informací. Pokud potřebujete předložit prezentaci nebo vytvořit vizualizaci dat, je to tento druh komunikace, žádný jiný.

Design je další forma vizuální komunikace, která může divákům zasílat méně explicitní zprávy o hodnotách vaší značky nebo společnosti.

Pravděpodobně používáte všechny čtyři formy komunikace, ale v závislosti na vaší práci můžete na některých lpět více než na jiných.

Mimo jiné by z těchto výše jmenovaných schopností měla vycházet jasnost sdělení, aktivní poslech, informovanost publika. Nezbytné je zvolit nejen způsob komunikace, ale také volbu tónu. Každému z nás může v závěru vyhovovat něco jiného.

Zdroj: themuse.com

Autor: Renata Horáková
zavřít reklamu