Jste úspěšný? Kdy začít uvažovat o koupit a.s.?

Úspěch v byznysu může mít mnoho podob. Vždy je však spojen se jménem konkrétní osoby, tj. se jménem a příjmením fyzické osoby či názvem společnosti. Hned z několika důvodů je výhodné začít s podnikáním prostřednictvím akciové společnosti. Tím nejjednodušším způsobem, jak se stát akcionářem, je koupit tzv. ready made.

Ready made a.s. znamená, že společnost již byla založena a je zapsána v obchodním rejstříku. Pro budoucího nabyvatele (akcionáře) je koupě ready made výhodné jak z administrativního hlediska, kdy akcionář nemusí obíhat notáře, rejstříkový soud, živnostenský úřad, finanční úřad a další, tak především z hlediska časového, neboť založení akciové společnosti klasickou cestou trvá zpravidla cca týden. Oproti tomu koupě ready made a.s. spočívá pouze v podpisu převodní smlouvy, rubopisování akcií a úhradě odměny za založení společnosti. Prakticky se tak dá vše stihnout za jednu až dvě hodiny.

Na rozdíl od úspěchu vázaného na fyzickou osobu může být úspěšná společnost (fakticky bude úspěch spojován s názvem společnosti) i poměrně zajímavým obchodním artiklem. Nositel úspěchu, tj. společnost, totiž nezávisí na trvání účasti akcionáře ve společnosti a akcionář má tak kdykoliv možnost společnost prodat a úspěch doslova zpeněžit.

Při obchodování je samozřejmostí, že si obchodní partneři snaží získat co nejvíce informací o sobě navzájem. V tomto ohledu je pro společnosti vždy určující zápis údajů v obchodním rejstříku. Společnost je přitom charakterizována zejména těmito údaji: název společnosti, její sídlo a předmět činnosti.

Dnešní legislativa umožňuje, aby měla společnost své sídlo umístěno dokonce třeba i v panelákovém bytě. Pro byznysmeny je však uvedení takového sídla v obchodním rejstříku předzvěstí „kvality“ samotné společnosti. Dlouhodobě jsou jako nejlukrativnější adresy v České republice vnímány následující pražské adresy pro umisťování sídel společností: Václavské náměstí, Na Příkopě, Jindřišská.

Koupě ready made a.s. má i tu výhodu, že spolu s koupí společnosti je možné získat i výhodnější podmínky pro umístění sídla společnosti, včetně s tím souvisejících služeb (virtuální recepce, přeposílka pošty atd.).

Slovy Andrewa Carnegie: „Obchodník ví, že jenom po letech trpělivého, vytrvalého oddání se obchodu může dosáhnout té odměny, jíž je úspěch, ne náhodou, nýbrž prostředky dobře promyšlenými k dosažení cíle.“

Autor: redakce ProÚspěch.cz
zavřít reklamu