Jak přežít v dnešní naštvané době a stále si udržet úsměv na tváři?

Svět je naštvaný. Zkuste na svůj profil na sociálních sítích napsat snad jakoukoli nevinnou informaci, o těch dráždivých typu „imigrant, gender, tradiční hodnoty“ ani nemluvě. Uvidíte, že se okamžitě strhne vřava příspěvků, jejichž pisatelé se vzájemně pozurážejí a vás obviní z hlouposti, intelektuální nadutosti, psychopatie a bůh ví z čeho ještě. Ve finále zhodnotí i váš věk, vzhled a rodičovské schopnosti, přestože vás nikdy neviděli.

Co je to hněv?

Schopnost zlobit se je kódována v našem mozku v průběhu milionů let evoluce. Je součástí instinktu bojovat proti hrozbám, soutěžit o zdroje a vynucovat dodržování společenských norem. Hněv je zakódován v mozkovém centru odměn. V každé situaci, byť na nevědomé úrovni, zvažujeme, co se stane dál. Pokud se situace vyvíjí jinak, centrum odměn se aktivuje a spouští se činnost v takzvané amygdale.

Ta tělo zaplaví adrenalinem a testosteronem, čímžto nás připravuje na fyzický útok. Jenže zaklejeme-li, práskneme-li dveřmi nebo někoho uhodíme, o tom se rozhoduje ve „vyšší části“ mozku, v prefrontální kůře, která je zodpovědná za uvažování a rozhodování. Většinou hněv udrží na uzdě a zachováme se společensky přijatelným způsobem.

Pozitivní hněv

Zdá se, že hněv je jedna ze základních emocí, které kolem nás probublávají, ale je to také jedna z nejmocnějších sil, energie, která způsobuje úspěch politických stran a uvádí do pohybu celé národy. Pozitivní výsledky hněvu stály například za hnutím žen za rovnoprávnost a byla motorem změn k lepšímu na úrovni společnosti i každého jednotlivce.

To je asi důvod, proč hněv v průběhu evoluce nevymizel, proč je jednou z nejstarších a nejrozšířenějších emocí – pomáhá nám brát věci do svých rukou, motivuje nás měnit to, co nám nevyhovuje.

Jsou muži naštvanější než ženy?

  • Muži dávají najevo agresi otevřeněji, to ale automaticky neznamená, že cítí více hněvu.
  • Podle průzkumů ženy pociťují hněv stejně často jako muži, ale lépe kontrolují jeho projevy.

Myslí naštvaní lidé jinak?

Cítíme-li hněv, mění to způsob, jakým vnímáme riziko. Naštvaní lidé jsou více impulzivní a podceňují šance na špatný výsledek. Proto se díky hněvu můžeme chovat odvážněji, ale také nezodpovědněji. Naštvaní lidé přemýšlejí negativně a mají více předsudků o ostatních lidech.

Proč je dobré být naštvaný?

Hněv je na seznamu sedmi smrtelných hříchů, ale… Výzkum ukázal, že pokud se člověku při promítání různých předmětů v mikrosekundě před obrázkem objeví rozzlobený obličej, lidé promítnutou věc považují za více žádoucí, než ty ostatní a více se snaží ji získat. Lidé dávající najevo hněv bývají považováni za mocnější a výše postavené než ti, kdo dávají najevo smutek.

Autor: Katka Procházková
zavřít reklamu