Firemní kultura je důležitá nejen pro úspěšné podnikání, ale také pro nábor a udržení kvalitních zaměstnanců

Vaše firma je jen tak dobrá jako lidé, kteří pro ni pracují, a proto je firemní kultura tak důležitá. Pokud budete postupovat podle správných kroků, budete na cestě k vytvoření skvělé firemní kultury. Zjistěte, jak udělat z vaší firmy skvělé místo pro práci, jak pro zaměstnance, tak pro vaši společnost.

Co je firemní kultura

Firemní kultura je budována společnými hodnotami, cíli a chováním firmy. Ovlivňuje interakci zaměstnanců, způsob provádění práce a rozhodování společnosti. Podniková kultura se vyznačuje:

  • Poslání společnosti. Účelem vaší společnosti je poslání. Říká, proč vaše podnikání existuje, čeho chcete dosáhnout a čeho si ceníte. Silné poslání je důležité, protože dává zaměstnancům něco, kde se mohou shodnout – důvod pracovat ve vaší společnosti (mimo výplatu).
  • Styl řízení. Při vytváření firemní kultury může podnik přijmout několik stylů řízení. Klíčem je držet se toho, který si vyberete. 
  • Pracovní prostředí. Při vytváření firemní kultury zvažte, jak chcete, aby vaši zaměstnanci spolupracovali. Pokud jste v kanceláři, je to otevřený prostor nebo oddělené kóje? Pokud každý pracuje z domova, je povinen se pravidelně nebo podle potřeby hlásit? Položte si tyto otázky při vytváření pracovního prostředí, které vytváříte pro své podnikání.
  • Očekávání. Zaměstnanci chtějí odvést skvělou práci a je na majiteli firmy a vedoucích pracovnících, aby definovali, co to obnáší. Při dobré firemní kultuře by zaměstnanci měli vědět, co se od nich očekává, a důsledky, pokud neuspějí. Čím budete transparentnější, tím lepší firemní kulturu vytvoříte.
  • Cíle. Podniky potřebují k růstu cíle a zaměstnanci je musí pochopit, aby je dosáhli. Požádejte zaměstnance, aby se snažili splnit milníky, které přispívají k cílům podniku. To může zvýšit produktivitu, zejména pokud existují pobídky pro plnění cílů.

Jak vybudovat dobrou firemní kulturu

Vytváření skvělé firemní kultury vyžaduje čas a odhodlání a musí být postaveno na pevných základech.

1. Definujte účel podnikání

Úspěšné firemní kultury jsou založeny na poslání, vizi a základních hodnotách, které by měly řídit všechna vaše rozhodnutí.

Budete například sociálně zodpovědní? Co děláte pro ztělesnění svých základních hodnot a cílů? 

2. Provádějte výzkum

Chcete -li vytvořit skvělou firemní kulturu, musíte pochopit, co motivuje vaše zaměstnance a co je pro ně nejdůležitější. Například flexibilní rozvrh práce je skvělý, pouze pokud po tom vaši zaměstnanci touží.

Musíte se také podívat na to, jaký dopad budou mít jakékoli akce na konečný výsledek vaší společnosti. Nemělo by například smysl nabízet bezplatná jídla, pokud by to skončilo bankrotem podniku.

3. Nezapomeňte na zpětnou vazbu od zaměstnaců

Ať už vytváříte firemní kulturu od úplného začátku nebo se pokoušíte vylepšit tu stávající, hlasy zaměstnanců musí být vyslyšeny. Pokud zaměstnanci nejsou v práci šťastní, poznamená to jejich produktivitu.

4. Vytvořte si plán

Vyzbrojeni výsledky svého výzkumu a průzkumu zaměstnanců začněte vytvářet firemní kulturu. To znamená vytvořit si své poslání, vypsat hodnoty společnosti a naplánovat, jak společnost dosáhne svých cílů.

Při vývoji svého plánu nezapomeňte, že kromě zaměření na vaši společnost jako celek by vaše firemní kultura měla zohledňovat individuální potřeby zaměstnanců.

5. svůj plán pro firemní kulturu prodiskutujte s ostatnímí vedoucími pracovníky

Než svůj plán implementujete, zeptejte se na názor vedoucích pracovníků a zaměstnanců. Nechcete vytvářet firemní kulturu, kterou všichni opovrhují. Naslouchejte zpětné vazbě a buďte ochotni provést úpravy. Firemní kultura se vyvíjí s obchodem a jeho zaměstnanci.

6. Představte svůj plán

Jakmile dokončíte svůj plán a všichni jsou přítomni, je čas začít s jeho implementací. To neznamená změnit celou organizační strukturu přes noc. Raději provádějte změny pomalu – například najímáním zaměstnanců se stejnými hodnotami nebo dolaďováním požadavků na management.

7. Sledujte pokrok

Vyhodnoťte, co funguje a co ne. Komunikace a transparentnost jsou klíčovými součástmi úspěšné firemní kultury. Pokud jsou nutné změny, nebojte se je provést.

Vytváření dobré firemní kultury vyžaduje čas, ale pokud se budete držet svého plánu a budete ho průběžně upravovat, bude vaše podnikání vzkvétat.

Zdroj: businessnewsdaily.com

Autor: Petra Hornová
zavřít reklamu