Digitální násilí: Jak poznat, zda vaše dítě není obětí kyberšikany?

Způsobení psychické újmy křehkému jedinci, který se nedokáže bránit. To je cílem kyberšikany neboli šikany prostřednictvím internetu, jejíchž obětí rok od roku přibývá, nejčastěji mezi dětmi a dospívajícími. Internet dnes máme téměř všichni téměř všude. Virtuální svět se tak často stává nedílnou součástí našeho reálného světa. Bohužel ne vždy jen v pozitivním slova smyslu, virtuální prostředí totiž dokáže být velmi nebezpečné a kruté.

Když se z virtuálního světa stane realita

I z tohoto důvodu se tak již dvacet let v mnoha zemích po celém světě slaví Den bezpečnějšího internetu, který letos připadl na 7. února, a také Mezinárodní den proti násilí, šikaně a kyberšikaně ve školách, který letos připadne na 2. listopadu. Zapojit se do těchto dnů může úplně každý, kdo chce pomoci udělat internet lepším a bezpečnějším místem.

Dalším záměrem je přimět především mladou generaci, aby se zamyslela nejen nad vědomým používáním internetu, ale také nad aktivní a odpovědnou rolí každého z nás. Ve virtuálním prostředí se musíme chovat stejně jako v reálném světě.

Co je kyberšikana?

Kyberšikana se projevuje řadou digitálních šikan, které jsou páchány prostřednictvím elektronických zařízení, jako jsou chytré telefony či počítače, například prostřednictvím textových zpráv, fotografií, videí, e-mailů, chatů, webových stránek či telefonních hovorů, obecněji řečeno prostřednictvím sociálních sítí.

Tuto formu násilí může vykonávat jedna osoba, ale častěji skupina, a zpravidla se vyskytuje ve školním prostředí. Jestliže dříve se šikana omezovala především na dobu a místo školního vyučování, kyberšikana je mnohem invazivnější.

Technologie umožňují šikanujícím proniknout do domovů obětí, zhmotnit se v každém okamžiku jejich života a pronásledovat je urážlivými zprávami, obrázky, videi zaslanými prostřednictvím chytrého telefonu nebo zveřejněnými na internetu.

Metafora kyberšikany.
zdroj freepik.com

Kolik je obětí kyberšikany?

Tento jev dosáhl znepokojivých rozměrů a čísel. Podle studií byl či je téměř každý druhý mladý člověk obětí kyberšikany. Nejohroženější skupinou jsou dospívající a děti školního věku, kde je cílem obvykle nejslabší a nejcitlivější jedinec. Ukazuje se též, že dívky jsou častěji obětí kyberšikany než chlapci. Jak zjistit, zda je dítě obětí nějaké formy online násilí?

„Znamení“, na která si dát pozor

Předně je třeba říci, že rozpoznat příznaky kyberšikany nebývá snadné, protože jsou velmi diferencované. Existují ale určité okolnosti, které si zaslouží pozornost.

 • Náhlá změna nálady – dítě se stává nervóznějším a podrážděnějším, zejména po návratu ze školy nebo po použití sociálních sítí. Stává se také mnohem introvertnějším, výrazně snižuje jakoukoli příležitost k socializaci a přestává se stýkat se svými obvyklými přáteli.
 • Úzkost –  u obětí kyberšikany se objevují zdánlivě nemotivované stavy obav a úzkosti, které ve skutečnosti pramení ze strachu, že se znovu stanou obětí agresivního, urážlivého a ponižujícího chování, takže mají tendenci se bránit, nedůvěřovat druhým a mít vše pod kontrolou, aby nedošlo k nepříjemným incidentům.
 • Odmítání chodit do školy – zejména v případech, kdy se mísí šikana a kyberšikana, dítě žádá, aby mohlo zůstat doma, nebo v době vyučování telefonuje rodičům, aby mohlo odejít dříve, protože se mu udělalo nevolno, například ho bolí břicho či hlava.
 • Zhoršení školních výsledků – dítě prožívá smršť negativních emocí, úzkostí a obav, jeho mysl není dostatečně klidná, aby se mohlo soustředit na učení. Je pro něj obtížné učit se a udržet pozornost.
 • Změny spánku – obtížné usínání, časté probouzení a neklidný spánek způsobený nočními můrami.
 • Změny ve stravování – typicky ztráta chuti k jídlu, ale může se objevit i opačný jev, kdy dítě jí hodně, aby si ulevilo.
 • Ztráta zájmu o koníčky – dítě se najednou přestane zajímat o své koníčky a nemá radost z dříve příjemných činností. Působí lhostejně, apaticky a těžko se zapojuje do jakékoli činnosti.
 • Neustálá kontrola médií – chytrý telefon či počítač jsou neustále pod jeho dohledem a nikdy je neponechá bez dozoru v přítomnosti ostatních.
 • Netolerance k pravidlům – stres a napětí se často projevují epizodami, jako je netolerance ke každodenním rodinným pravidlům, například nenosit mobilní telefon ke stolu.
 • Nízké sebevědomí –  zkušenost s kyberšikanou má negativní dopad na představu o sobě samém, což vede dítě k nejistotě, nízkému sebevědomí, pocitu, že za nic nestojí, což může mít negativní dopady na utváření jeho pocitu vlastní identity.
 • Sebepoškozování – v některých případech je reakcí na kyberšikanu, kterou oběť prožívá jako silnou nespravedlnost, s níž se nedokáže vyrovnat, i sebepoškozování.

Zdroj: cybernews.com, pewresearch.org, kidshealth.org

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu