Co říkat a co neříkat člověku s depresí?

Deprese je velmi vysilující stav, který má mnoho negativních dopadů nejen na člověka, který jí trpí, ale také na jeho okolí. Rodina, přátelé i kolegové si tak často kladou stejnou otázku. Je možné člověku trpícímu depresí alespoň částečně pomoci? Jde to, ale není to vždy snadné.

Jak pomoci člověku s depresí?

Než pochopíme, jak pomoci člověku s depresí, musíme si uvědomit, že se lze setkat se dvěma různými typy lidí. Těmi, kteří trpí depresí a chtějí, aby jim bylo pomoženo, a těmi, kteří nedovolí druhým vstoupit do svého utrpení a pomoc odmítají.

Jak jednat s někým, kdo trpí depresí a žádá o pomoc?

Pokud jde o první kategorii, podpora člena rodiny, přítele nebo i kolegy může být velmi užitečná. Stěžejní je dobře znát myšlenky charakteristické pro tento stav. Člověk trpící depresí má totiž nejen tendenci vidět sám sebe jako neúspěšného a bezcenného, ale také bude vidět okolní svět jako „špatný“ a svou budoucnost jako beznadějnou.

Zejména skutečnost, že si člověk myslí, že nemá v životě žádnou šanci, ho uvádí do stavu nehybnosti, v němž jeho zájmy a každodenní činnosti pomalu upadají. Je to proto, že spolu s negativními myšlenkami zasahují určité biologické změny, které snižují pociťované potěšení.

Pokud je zřejmé, že dotyčný chce vyhledat pomoc, lze mu pomoci tím, že ho v této volbě podpoříme a oceníme jeho odvahu čelit situaci, která je skutečně složitá a těžko snesitelná. Zároveň bychom se měli snažit omezit případnou kritiku osoby a zaměřit se na pozitivní aspekty.

Příbuzný nebo přítel může být cenným opěrným bodem během terapeutické cesty, která se může ukázat jako dlouhá a složitá. Zejména užívání farmakoterapie, často kombinované s kognitivně-behaviorální terapií, je obtížně snesitelné.

Žena s depresí na židli.
zdroj: unsplash.com

Jak jednat s člověkem, který trpí depresí, ale nechce si nechat pomoci?

Jiná situace se týká těch, kteří si pomoc nepřejí. Je totiž mnohem obtížnější jemně a s respektem vstoupit do vnitřního světa tohoto člověka, který prožívá těžké trápení.

V první řadě je třeba respektovat hranice stanovené trpící osobou. I když je nepohoda evidentní, je třeba pochopit, že zeď, kterou si člověk, který ji prožívá, postavil, má obrannou funkci.

Přílišná neústupnost by mohla vyvolat opačný než žádoucí účinek. V takových případech je nejlepší projevit ochotu ke konfrontaci i podpoře a vždy respektovat čas a potřeby osoby trpící depresí.

Kromě toho je důležité být s touto osobou ve spojení, aniž bychom jí vnucovali svou vůli. Pamatujte, že bez konkrétní přípravy hrozí, že si člověk ublíží. Proto to nejlepší, co můžete udělat, abyste pomohli člověku, který trpí depresí, ale nechce pomoci, je umět vytvořit spojení mezi ním a odborníkem.

Co by se nikdy nemělo říkat člověku trpícímu depresí?

Jak jsme již zmínili výše, někdy je navzdory dobrému úmyslu možné udělat více škody než užitku. Ve skutečnosti ještě předtím, než si člověk myslí, že může pomoci, musí se snažit situaci nezhoršit.

Obecně platí, že člověku, který trpí depresí, by se neměly říkat věty, které:

  • minimalizují problém,
  • nálepkují a odsuzují,
  • příliš zobecňují,
  • neberou v úvahu úhel pohledu druhé osoby.

Co tedy naopak říci?

Nejprve si musíme ujasnit, co je naším cílem. Může to být nabídnout aktivní a empatické naslouchání, pozvat dotyčného ke sledování odborníkem nebo pochopit potřebu pomoci. Co je důležité mít vždy na paměti?

  • Zvažte pohled druhé osoby a oceňte jej, i když si nejste jisti, že jej sdílíte.
  • Nabídněte podporu, aniž byste byli dotěrní.
  • Neodsuzujte a nezobecňujte patologii.
  • Nabídněte se jako spojovací článek.

Jak vidíte, často se jedná pouze o náznaky, jak depresivnímu člověku pomoci. Pozornost je třeba věnovat nejen obsahu, ale také způsobu, protože právě posledně jmenovaná vlastnost komunikace ji činí pro trpící osobu užitečnou.

Zdroj: helpguide.org, positivepsychology.com

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu