Co byste měli vědět o kariérním trenérovi? V čem vám může pomoci?

Není žádným tajemstvím, že je těžké se prosadit na trhu práce. Jsou mezi námi tací, kteří jsou bez práce, ale i ti, kteří práci mají, ale rozhodně to není jejich vysněný „job“.  Naštěstí existuje stále více profesionálů, kteří vám mohou hledání práce trochu usnadnit – lidé s certifikovaným vzděláním na pozici – kariérní trenér.

Pomůže vám uspět a připravit vás na konkurenci

Je milion dalších uchazečů, ale proč byste nad nimi nemohli zvítězit, právě vy? Co přesně je kariérní koučování? Cílem je podporovat lidi při informovaném rozhodování o jejich kariérním rozvoji a trajektorii, stejně jako nabízet různé nástroje, které mohou k dosažení těchto cílů použít – životopisy, motivační dopisy nebo jiné propagační profily. 

I když ne všichni kariérní trenéři projdou klinickým školením, obecně platí, že „koučování“ má tendenci mít přístup orientovaný na řešení a zahrnuje práci s klienty. Tím se zjistí, jaké konkrétní kroky podniknout k dosažení kariérních cílů.

„Poradenství“ je více řízeno procesem a zohledňuje fakt, že roli hrají také jakékoliv behaviorální, emocionální nebo psychologické problémy bránící posunu osobním ambicím v kariéře.

Hlavní předností kariérního koučování je pomoci lidem posoudit jejich profesionální situaci s větší mírou poctivosti, zvědavosti, empatie a soucitu.

Nestačí k tomu pouhé jedno sezení, ale je to o více schůzkách. Jen 8 až 10 hodin trvá, než klient pochopí podstatu a klíčové výhody koučování. 

Co můžete od práce s kariérním trenérem očekávat?

Kariérní trenér vám dodá sebevědomí, nadhled, povzbuzení a inspiraci. Měli byste z něj mít také pocit, že vás do ničeho netlačí a poskytuje vám rovněž volné chvíle na odpočinek od hledání práce.

Dlouhodobé a neúspěšné hledání zaměstnání, může u lidí vyvolat značné množství úzkosti, strachu a zranitelnosti. Je potřeba udržet emoce na uzdě a najít způsob, jak těmto pocitům lépe porozumět. Trenér vám tyto faktory pomůže odhalit a najít příčinu, proč to tak máte. Musíte začít důvěřovat především sobě, abyste byli připraveni čelit konkurenčnímu boji. 

Co se v mládí naučíš…

Kariérní koučování je vhodné i pro hodně mladé lidi, kteří hledají své první zaměstnání. Není tedy výjimkou, že se aplikuje i na jednotlivce bezprostředně po škole. Dává individuálně pevnější základ všem.

Není to tedy jen o správně zpracovaném životopise, ale také o tom, že dnešní kariérní cesta není tak přímá, jako byla v předchozích generacích, což by mělo vést hlubokému zamyšlení.

Zdroj: forbes.com

Autor: Renata Horáková
zavřít reklamu