Chcete začít s webinářem? Přinášíme vám tipy, jak na to, prakticky od nuly!

V dnešní moderní době již vzniklo několik webinářů a virtuálních konferencích, které fungují neuvěřitelným způsobem – spojí vás s publikem a strategicky přilákají spoustu potenciálních zákazníků.

Z jedné studie jasně vyplývá, že až 58 % marketingových pracovníků tuto možnost využívá. Možná je to pro někoho překvapením, ale webináře vlastní jednu výhodu – jejich vytváření a distribuce nejsou tolik nákladné. Je jistě jednodušší poslouchat někoho online než sezvat několik desítek lidí do konferenční místnosti.

Následující kroky k webináři vám pomohou se zorientovat a je důležité postupovat tak, jak je tu psáno.

Vyberte si svůj tým

Webinář má obvykle tři hlavní stěžejní body, kterých je dobré se držet. Úspěch závisí na nich. Jaké osoby zde sehrají hlavní roli?

Organizátor: Klíčovou osobou odpovědnou za vývoj obsahu webináře je organizátor. Je zodpovědný za nalezení vhodného řečníka a propagaci akce. Má na starosti registrace a komunikaci s účastníky na začátku a na konci webináře.

Přednášející: Tito experti se podílí na řízení vývoje a realizaci webového semináře. Dávají do pořádku programování webinářů a řeší i případně vzniklé potíže.

Asistenti: Asistenti pomáhají při odpovídání na dotazy, včetně těch technických. Zvuk a obraz musí být společně synchronizován.

Rozhodněte se o formátu webináře

Dalším krokem je rozhodnutí o formátu vašeho webináře. Na výběr máte z těchto variant:

Jeden řečník: Jak název napovídá, jedná se o jednoho komunikujícího s účastníky. Řečník také předvede obsah webináře a odpoví na všechny dotazy účastníků. Tento typ webináře doporučuji, pokud je malé publikum.

Jeden mluvčí: Jedná se o mluvčího, který vystupuje jako tazatel a pokládá řadu předem stanovených otázek odborníkům na předmětnou záležitost. Tento typ webináře je velmi poutavý, když se povede. Účastníci v něm sledují, jak malé a střední podniky odpovídají na otázky. Rovněž je vybízí, aby kladli otázky, což je činí zajímavými.

Moderovaná diskuse: Několik řečníků hovoří o předem stanoveném tématu. Moderátor tento typ webináře usnadňuje.

Naplánujte vizuální stránku webináře a připravte přednášejícímu kamery

Jelikož se jedná o webový seminář, musí být do značné míry spolehnutí na zvukové a vizuální materiály. Snímky vyplněné textem jsou nedostačující.

Nejlepší webové semináře jsou ve skutečnosti ty, kterou jsou dány do podoby osobních zkušeností a o schopnosti je předat dál…

Od moderátorů se očekává, že při prezentaci používají svou webovou kameru.

Nyní máte základ, od kterého se vše odvíjí. Přejeme vám příjemné posluchače.

Zdroj: convinceandconvert.com

Autor: Renata Horáková
zavřít reklamu