70 % lidí přiznává nevěru. Může posílit vztah?

Máloco bolí tolik jako nevěra. A máloco oba partnery tak vyčerpá a rozhodí, a to ať už jde o stranu podvádějící či podváděnou.

Kdo za to může? A kdo je oběť?

Nejde rozlišovat černobíle, i když se nabízí, že obětí je ten, kdo je podveden. Ale je potřeba zvážit motivy, které k nevěře vedly. A také, paradoxně, může nevěra posílit vztah, posunout jej do jiné roviny.

Každopádně by vždy mělo platit, že partner, který podvedl, by měl převzít za vztah zodpovědnost, podvedenému partnerovi věnovat pozornost a podržet ho. Rozhodující pro znovuzískání důvěry ve vztahu je fakt, že nevěrník vyjádří svůj pocit viny, omluví se a lituje toho, že svého partnera zradil. Pokud to tak ovšem je.

Je nevěra věcí mužů či žen?

Průzkumy uvádějí, že v současné době je stejný počet nevěrných mužů a nevěrných žen. Liší se však jejich motivy. Muži údajně podvádějí z nudy a ze strachu z intimity, ženy naopak z pocitu osamělosti a touhy po intimitě. Některé ženy ale také baví riziko a dobrodružství, které nevěra poskytuje. A to hlavně tehdy, pokud roky fungují jako obětavé matky a manželky.

Nevěra jako trauma

Dnes se bereme z lásky, nikoli pro peníze. Tedy většinou. Chceme, aby partner byl náš milenec, kamarád, spolehlivý otec a bůh ví, co ještě. My sami odvozujeme svou identitu a orientaci ve světě z partnerského vztahu. Pokud nám ten druhý zahne, sesype se náš svět. Najednou přestáváme být nenahraditelným člověkem. Když nevěra proběhne, partneři spolu často začnou vést dlouhé a důvěrné rozhovory a nezbývá než litovat, že taková komunikace nenastala už dříve.

Útěk do nevěry

Ne vždy je nevěra důsledkem toho, že ve vztahu něco nefunguje. Nevěrná strana často vůbec nechce svého partnera opustit, nevěra není zaměřena „proti“ němu, osobou, od které se snaží utéct je on/ona sama. Potřebuje něco nového, touží po uznání a potvrzení svého já.

Z nevěry se poučte dřív, než ji sami zažijete

S partnerem téma nevěry otevřete a mluvte o ní. Zjistěte, jaké má partner přání a potřeby, tím budujete intimitu a blízkost. Nezakazujte partnerovi kontakt s druhým pohlavím, ani se nesnažte mít nad ním absolutní kontrolu. Buďte milenci, manželství není doživotní odsouzení k plnění povinností a rodičovské role. Zkoumejte, co ve vás probouzí vášeň.

Pokud jste zažili nevěru, nebo ji dokonce zažíváte, je zásadní položit si otázku, zda vztah stojí za to zachránit nebo z něj utéct. Mnoho partnerů pro prožité nevěře spolu začne mluvit upřímněji a do větší hloubky, do vztahu oba zase investují a často přijde i sexuální oživení.

Upřímně přejeme, ať se vám s partnerem podaří nastolit upřímnou komunikaci, blízkost a intimitu dříve, než k nevěře dojde!

Autor: Katka Procházková
zavřít reklamu