5 způsobů, jak vyjádřit své emoce psaním

Pro mnoho z nás jsou pocity běžnou součástí života. Možná potlačujeme naše zklamání, náš smutek, náš hněv, naši úzkost, náš žal po celá léta. A to je v pořádku. Protože je to něco, na čem můžete pracovat. Jedním ze způsobů je psaní. Nebojte se, pokud si o sobě nemyslíte, že jste spisovatel. Nebojte se vytvořit krásnou, dokonalou nebo hlubokou větu. Nemusíte se vůbec starat o vytváření vět. Stačí psát „pocitově“. 

 Jak pomocí psaní prozkoumat své emoce

Pište o sobě ve třetí osobě. Tím získáte odstup a nadhled nad svými pocity a možná dokonce jinou perspektivu. 

Pište o svých vzpomínkách. Přemýšlejte o konkrétních emočních nejvyšších bodech a odpovězte tyto otázky: Kdy jsem cítil nejvíce strach nebo zmatek? Kdy jsem cítil hanbu? Kdy jsem se cítil nejvíc trapně, smutně, naštvaně? Ke každé otázce napište jeden odstavec. Poté vyberte jeden odstavec a vytvořte z něj scénu.

Dejte postavě emoce. To znamená, že píšete o postavě, která je úplně jiná než vy, ale která cítí stejné přesné emoce. Popište znaky chování. Popište emoce. Promluvte si o tom, proč se tak cítí. Promluvte si o tom, proč těžko cítí své pocity. Promluvte si o tom, co dělají, aby se s tím vyrovnali (zdravým způsobem).

Pište pravidelně o svých pocitech. Na archu papíru (nebo v notebooku) vytvořte pět sloupců. Do prvního sloupce zadejte „Datum“ (a napište datum, kdy tento pocit cítíte). Nadpis druhého sloupce „Pocit“. Nadpis třetího sloupce „Jak tento pocit vypadá.“ Název ve čtvrtém sloupci „Jak se tento pocit cítí.“ Pátý sloupec pojmenujte „Příčina“ nebo „Proč se tak cítím.“ Kdykoli máte jakýkoli pocit, zapište si to do svého poznámkového bloku. Pěkné je, že se můžete vrátit ke svému psaní a hledat vzorce, které prohloubí vaše chápání vašich emocí a sebe samého. To vám pomůže lépe se vyrovnat s pocity. Může vám to pomoci dělat chytřejšího rozhodnutí. Možná cítíte podobné pocity v určité dny nebo týdny. Možná jsou vaše pocity spojeny s jednou příčinou (např. vaše práce; určitá osoba; nedostatek pevných hranic; nedostatek spánku nebo odpočinku).

Pište o svých emocích, jako byste psali dětskou knihu. Někdy se schováváme za velká a komplikovaná slova. Někdy si ani nejsme jisti, co cítíme (což je zcela běžné, normální a srozumitelné). Zkuste to zjednodušit. Vaše psaní bude co nejjasnější a nejpřímější. Zaměřte se na to nejnutnější. Napište, aby dítě, které čte tuto knihu, pochopilo, co chcete říct. Pište tak jasně, jak můžete.

Autorský text

Autor: Petra Hornová
zavřít reklamu