Vyhrajte nad předsudky a stereotypy aneb jak být dobrou tchyní

Tchyně jsou terčem milionů vtipů. Stereotypy staré několik desetiletí často vykreslují vztah s tchýní jako ten nejproblematičtější na světě. Přesto nejde o žádný vtip, pokud jde o to být dobrou tchyní. Tato role je nejen náročná, ale vyžaduje i značné úsilí. Být dobrou tchyní je ale zároveň jednou z nejdůležitějších rolí ve zdravé rodinné dynamice.

Vztah tchyně a snacha

Proč je vztah mezi tchýní, ať již skutečnou nebo potenciální, a manželkou či partnerkou jejího dospělého syna tak náročný a plný napětí? Z hlediska přírody je svým způsobem přirozené, že mezi oběma ženami vzniká přirozená rivalita. Matka již není nejdůležitější osobou v životě svého „dítěte“. Tato nová role může přirozeně vyvolat určitou konkurenci a nelibost, aniž by si to tchyně uvědomovala.

Vlivem této přirozené soutěživosti se nezřídka stává, že tchýně skrytě kritizují, napadají, naznačují či manipulují, aniž by si plně uvědomovaly, co dělají. Z tohoto důvodu je zvlášť důležité zpracovat případné nepříjemné pocity i zášť, a snížit tak pravděpodobnost, že budete reagovat nebo mluvit způsobem, který vztah vašeho syna poškodí. Jak novou situaci zvládnout?

Buďte pozitivní tchyní

Základním pravidlem pro tchyni, která chce vycházet s partnerem svého dospělého dítěte, je vyvarovat se kritiky. Místo toho se snažte být ve všech interakcích pozitivní, povzbuzující a podporující. To se týká nejen otevřené kritiky z očí do očí, ale i kritiky pouze v komunikaci s vaším synem či ostatními členy rodiny. Několik příkladů způsobů, jak mohou tchyně působit kriticky, aniž by si to uvědomovaly:

  • Uklidíte svému dospělému dítěti a jeho partnerce byt či dům, aniž by vás o to požádali. To může působit tak, že se domníváte, že žijí v nepořádku. Pokud se jich ale předem zeptáte, jak můžete pomoci, zejména poté, co se jim narodí dítě, a pak to uděláte, je pravděpodobnější, že se setkáte s pozitivní odezvou a bude to vnímáno jako velkorysé gesto.
  • Vyvarujte se nevyžádaných rad. I když můžete mít spoustu skvělých nápadů, je často lepší nechat si tyto věci pro sebe, zejména pokud jde o rodičovská rozhodnutí. Pamatujte si, že ti, kteří chtějí radu, si o ni většinou řeknou.
  • Dávání dárků je další oblastí, která může být ošemetná. Obecně platí, že byste se měli vyhnout dávání jakýchkoli dárků určených „k sebezdokonalování“, pokud si o ně partner vašeho dospělého dítěte výslovně nevyžádá. To se týká nejen darování kuchařek či knih o výchově dětí, ale třeba i členství v posilovně.

Buďte štědrou tchyní

Váš dospělý syn by se nikdy neměl dostat do situace, že si bude muset vybírat mezi vámi a svou partnerkou, a to i v banálních záležitostech. Je to bitva, kterou nelze vyhrát. Místo toho hledejte způsoby, jak jejich manželství podpořit. Pokud jsou například novopečenými rodiči, můžete jim nabídnout, že pohlídáte dítě, aby si mohli odpočinout či být chvilku pouze spolu. Pokud budete brát ohled na potřeby páru, je pravděpodobné, že se vám tato snaha odmění pozitivním vztahem s partnerem vašeho dospělého dítěte.

Buďte nápomocnou tchyní, ale s mírou

Spousta tchyní je skvělými pomocnicemi. Vyřizují rozmanité pochůzky a pomáhají s domácími pracemi. Mohou také na každou návštěvu přijít s domácím jídlem, taškou plnou potravin nebo dárkem do domácnosti. Tento druh pomoci může být zpočátku oceňován, zejména pokud je pár mladý.

zdroj: pexels.com

Nakonec se však tento typ tchyně může stát terčem odporu, zejména pokud manželé začnou mít pocit, že je tato pomoc omezuje nebo narušuje jejich samostatnost a nezávislost. Do té doby však může být snaha tchyně natolik zakořeněná, že ji nezmění nic jiného než dramatický rozkol.

Nikdo nechce, aby mladý pár trpěl nebo se obešel bez pomoci, ale v případě, že to skutečně nepotřebuje, byste mu měli umožnit, aby se o sebe postaral sám. Místo toho jim nabídněte svou pomoc, když se ocitnou v nesnázích a když o pomoc požádají.

Buďte respektující tchyní

Jednou z nejdůležitějších vlastností, kterou musí tchyně projevovat, je úcta. Respektování vztahu manželů buduje pocit důvěry. To znamená například nezastavovat se u nich, aniž byste jim zavolali nebo je dostatečně upozornili, nebo když dostanete klíč od jejich bytu, nepoužívejte ho automaticky, ale pouze na požádání nebo v případě skutečné nouze.

Buďte dobrou babičkou

Jakmile se z tchyně stane babička, je udržování dobrých vztahů ještě důležitější, dobrý vztah se snachou a synem jsou „branou“ k vnoučatům. Je důležité též nevnímat svou roli prarodiče jako další příležitost být matkou. Role babičky je jiná, někteří by řekli, že dokonce lepší. Nesnažte se tedy převzít odpovědnost, která vám nepřísluší.

Zdroj: honeygood.com, focusonthefamily.ca

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu