V každém z nás dřímá kreativita, je načase ji probudit! Nejde totiž jen o kreativitu jako takovou, vše je o inovacích

Všechny lidské bytosti mají kreativní stránku. Narodili jsme se s obrovským potenciálem vymýšlet a představovat si. Pokud však nemáme dostatek podnětů, kreativity ubývá. Totéž se děje s jinými dovednostmi: pokud je nevykonáváme, postupně se vytratí. Bez ohledu na to, jak moc svou kreativitu ignorujete, nikdy neztratíte schopnost tvořit. Zde jsou nápady, jak být kreativní. Jednoduché akce, které vám pomohou vidět věci z jiného úhlu a umožní vaší vynalézavosti vést vás k inovacím.

Rozumějte etapám kreativního myšlení

Podle Grahama Wallase se kreativní proces děje prostřednictvím čtyř fází:

  • příprava
  • inkubace
  • osvícení
  • ověření

Příprava je okamžik, ve kterém formulujete problém nebo otázku a intenzivně o tom přemýšlíte. Při inkubaci shromažďujete informace a podvědomě je aktivně analyzujete. Osvícení nastane ve chvíli vaší spontánní reakce. A konečně, ověření umožňuje vyhodnotit myšlenky, které se objevily, a prokázat jejich platnost či účinnost. Je ale potřeba nechat jednotlivým fázím volný průběh!

Chůze probudí vaši kreativní stránku

Chůze je ideální řešení zejména pro ty okamžiky, kdy se cítíte blokováni nebo zmateni, kterým směrem se vydat. Není nic lepšího než jít na procházku. Někdy i krátká procházka způsobí změnu. Chůze totiž okysličuje mozek a pomáhá mu lépe fungovat. Také se aktivuje produkce hormonů, které zlepšují vaši tvůrčí stránku. Stejně tak během procházky dochází k větší stimulaci pravé strany mozku, jež je zodpovědná za kreativitu.

Časté přestávky uvolňují kreativitu

Přestávky jsou pro výsledek úsilí řešit věci kreativním způsobem ještě důležitější než samotná práce. Pokud provádíte stejnou činnost po mnoho hodin, dojde k tomu, že mechanické myšlení začne fungovat víc než myšlení kreativní. Přestávka není nutná pouze k „resetování“ mozku, ale také dává vaší mysli příležitost reorganizovat informace. A když se pustíte znovu do práce, budete produktivnější a vaše mysl bude pracovat plynule.

Diverzifikujte své znalosti

Jsme v době hyperspecializace. To je pozitivní, protože nám to umožňuje jít v konkrétních oblastech do velké hloubky. Bohužel se tak zvyšuje riziko omezení perspektiv na daná témata a zvyšuje se používání jednostranného technického myšlení. Diverzifikace znalostí je mnohem výhodnější. Znamená to, že se pustíte i do jiných oborů, než ve kterých obvykle pracujete. Byli byste překvapeni počtem odpovědí, které skvělí vědci našli, když překročili hranice svých vlastních oborů zkoumání.

Kombinujte chaos s metodou

K dosažení přesných výsledků je nutné použít metodu. Ta vám umožní třídit myšlenky a usilovat o definované cíle. Metoda je nutná, ale také zabraňuje tvořivým procesům, pokud je jí příliš. Odpovědi a nové cesty vycházejí z chaosu. Chaos stimuluje vaši kreativní stránku, ale pokud v něm zůstanete, riskujete, že se nikam nedostanete. Ideální je tedy zlatá střední cesta, která kombinuje metodu a chaos.

Kreativita je dovednost, kterou můžete aplikovat na všechny oblasti života. V intelektuálních i v praktických úkolech. Uvidíte, jak je užitečné použít výše uvedené jednoduché nápady ke stimulaci vaší kreativity!

Autor: Karel Mareš
zavřít reklamu