Správný manažer ví, co je brainstorming

Brainstorming je kreativní nástroj manažerů, který je rozvíjen pomocí nápadů a vizualizací na řešení problémů. Prakticky pro něj neexistuje žádné pravidlo, může ho používat jednotlivec i skupina.

V klasickém brainstormingu však hrají hlavní úlohu výzvy, kterým se manažeři podvolují a učí se nejrůznější aspekty včetně různého pohledu na danou věc. Je to jakýsi marketingový plán, hodně zjednodušeně řečeno.

Vize, cíl, strategie

Je nutné nastavit vizi a cíl, bez toho se plán neuskuteční. Následně se vytvoří strategie, jak k cíli dojít. Kdyby tak každý manažer měl schopnost číst myšlenky zákazníka, nemusel by se s brainstormingem až tak zaobírat. Jenže to tak není a vy jste nuceni přijít na to, jak se správně zviditelnit, propagovat a prosadit.

Koncept brainstormingu je znám již z roku 1942, takže dnes je v podstatě považován za „oprášenou“ novinku. Brainstorming se tak jeví jako technika pro manažery, ale praktikuje se již u studentů. Podporuje to jejich vzdělávání a porozumění v sebe sama.   

Co je úkolem brainstormingu?

  • zdokonalení myšlenkových procesů bez kritiky
  • zapojení kreativity a ideí
  • získat perspektivní směr k řešení potíží
  • dát nový pohled na stejnou situaci
  • odstranit rutinní způsob systému
  • holistické pojetí konceptu
  • uvažování z pohledu zákazníků a konkurence
  • vizualizace a profesionální přístup

Metody brainstormingu

Jak jsme se zmínili již na začátku, brainstorming probíhá buď individuálně nebo ve skupině. Provádět lze možnostmi analytického nebo tichého brainstormingu.

Analytický brainstorming

V tomto modelu analyzujete aktuální situaci z jiné perspektivy. Mapujete a používáte k tomu i další techniky, např. SWOT analýzu, 5 whys (5 Proč), gap filling, diverzní analýza, atd. Nejčastěji se scházíte na pracovních schůzkách.

Tichý brainstorming

Nemůžete se setkat tváří v tvář? Dá se pracovat pomocí online systémů – tzv. brain-netting. Své problémy tak spolu sdílíte online, třeba pomocí aplikace MindMaster či v Google dokumentech. Práce s různými tabulkami, mapami, nahrávání na disk a snadné funkce včetně kreslení toku vašich myšlenek, jsou techniky, které si oblíbíte.

Zapomeňte na rigidní uvažování, když máte v moderní době možnosti úplně jinde. Grafické organizátory jako mapy pavouka a konceptů jsou pro začátečníky nejlepší. Člověk si na nich rychle osvojí podrobnosti kolem svého centrálního plánu. Navíc, když je vše online, platíte si jen za připojení, všechny další funkce jsou na internetu v těchto případech zdarma.

Zdroje: mindmaster.io

Autor: Renata Horáková
zavřít reklamu