Psychický teror může být stejně bolestivý jako fyzické týrání

Asi 50 % mužů a žen alespoň jednou zažilo psychologicky agresivní chování svého partnera. Přibližně 20 % žen se setkalo s fyzickými výhružkami od svého partnera. 40 % lidí zažilo během svého života alespoň jednu formu nátlaku. Pokud tyto statistiky nejsou dost překvapivé, vězte také, že verbální a psychické týrání je více, ne-li stejně škodlivé, než fyzické týrání.

Bolest ze slovního zneužívání přetrvává po celý život, na rozdíl od fyzické bolesti, která po chvíli zmizí

I když můžete zapomenout na bolest, kterou jste zažili, když jste si zlomili končetinu, na bolest, kterou jste zažili, když jste se zhoršili v práci nebo ve vztahu, je to těžké. Emoční bolest ze slovního zneužívání může člověka pronásledovat po celý život. Horší však je, že pouhé zapamatování si události, vás může přimět k tomu, abyste vše prožívali znovu.

Poškozuje sebeúctu a může vést k celoživotním problémům duševního zdraví

Pokud jste zažili nějaký druh slovního zneužívání, víte, že tyto zkušenosti mají tendenci zůstat ve vás. Zkušenosti jako tyto mají sklon vážně poškodit sebeúctu člověka. Oběť má tendenci si představovat sebe sama jako méněcenného.

Přátelé a členové rodiny nemohou pochopit škodu způsobenou verbálním zneužíváním, takže často chybí podpora

Fyzické týrání obvykle zanechává fyzické stopy. Představte si situaci, kdy vás na ulici začne někdo bít, je velká pravděpodobnost, že kolemjdoucí zastaví a zasáhne, aby zastavil bití, a bude s vámi soucítit. Ale tento scénář je téměř nemyslitelný, pokud vás někdo začne slovně zneužívat. Dokonce i výzkumy ukazují, že zatímco lidé sympatizují s fyzickou bolestí druhého, téměř vždy podceňují emoční utrpení.

Vede k poruchám příjmu potravy

Emoční týrání může vést k negativní víře ve vlastní schopnosti. Může se také projevit pocit neschopnosti a nemilovanosti. Bývá obtížné vyjádřit emoce, což může vést k chaotickému a impulzivnímu chování, které je často spojeno s poruchami příjmu potravy, jako je přejídání následované zvracením.

Slovní a emoční týrání vás může přinutit k zneužívání návykových látek

Slovní násilí zbavuje člověka důvěry a jeho pocitu, že je milován a respektován. Člověk se diví, co udělal špatně, a potichu trpí. V zoufalství hledat útěchu, by se oběť mohla nechat unášet zneužíváním návykových látek. Toto hledání okamžité úlevy může z člověka udělat závislého narkomana.

Slovní napadání způsobuje migrény a silné bolesti hlavy

Prevalence migrény u lidí, kteří v dětství zažili verbální a emoční týrání, je čtyřikrát vyšší než u těch, kteří toto trauma nezažili. Souvislost mezi migrénami a zneužíváním je silnější u emočního zneužívání než u fyzického.

Bolest je bolest

Bolest je bolest, ať už fyzická nebo slovní. A pokud svého násilníka nezastavíte, budete stále zneužíváni. U osoby, která zažila týrání v dětství, je o 36% vyšší pravděpodobnost, že ji její partner v dospělosti také zneužije.

Nejhorší ze všeho je, že z oběti se stane také násilník

Nejhorší částí oběti verbálního a emocionálního zneužívání je to, že oběť může skončit jako násilník. Zneužívání ostatních se může stát způsobem, jak se vypořádat se zneužíváním, kterému oběť čelila. Je také pravděpodobnější, že z dětí, které se staly oběťmi zneužívání, vyrostou zločinci.

Zdroj: psychologytoday.com

Autor: Petra Hornová
zavřít reklamu